Cổng thông tin điện tử Huyện Phú Tân tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 
HĐND - UBND
Skip portlet Portlet Menu
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

Hội đồng nhân dân quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển về kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước.

Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân; giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và của công dân ở địa phương.

Hội đồng nhân dân huyện khóa XI nhiệm kỳ 2016-2020 gồm có 40 đại biểu, trong đó Chủ tịch kiêm nhiệm, 02 Phó Chủ tịch chuyên trách.
 Ông Lâm Phước Trung

 Chủ tịch Hội đồng nhân dân
Ông Phạm Thành Minh

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

 Ông Nguyễn Thành Ân

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện


ỦY BAN NHÂN DÂN 

Ủy ban nhân dân huyện là cơ quan chấp hành của Hội đồng Nhân dân huyện thực hiện quản lý hành chính nhà nước ở địa phương, Ủy ban nhân dân huyện chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự lãnh đạo toàn diện của Huyện ủy.

Ủy ban nhân dân huyện do Hội đồng nhân dân huyện bầu gồm có Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 05 thành viên Ủy ban hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Ông Dương Văn Cường

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyệnÔng Phan Văn Chung

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Ông Trương Thanh Nhàn

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

THÀNH VIÊN UBNDÔng Hồ Thanh Hồng

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện - Thành viên UBND huyện


Ông Huỳnh Hữu Lộc

Trưởng Công an huyện - Thành viên UBND huyện


Ông Huỳnh Trọng Nam

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện - Thành viên UBND huyện


Ông Nguyễn Hiền Nhơn

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Thành viên UBND huyện


Ông Nguyễn Văn Nghĩa

Chánh Thanh tra huyện - Thành viên UBND huyện


Ông Dương Hoài Phong

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường - Thành viên UBND huyện


Ông Nguyễn Hữu Trí

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên UBND huyện

 

Ông Nguyễn Quốc Bảo

Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng - Thành viên UBND huyện

 

Ông Nguyễn Thời Đại

Trưởng phòng Nội vụ - Thành viên UBND huyện

 

Ông Đặng Hồng Thái

Trưởng phòng Tư pháp - Thành viên UBND huyện

 

Ông Võ Thanh Tùng

Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội - Thành viên UBND huyện

 

Ông Phạm Phú Văn

Trưởng phòng Y tế - Thành viên UBND huyện

 

Ông Lê Văn Ẩn

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện

 
 
 
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
timkiem
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
Phóng sự Phú Tân(07/03/2016)
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năn 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019