Cổng thông tin điện tử Huyện Phú Tân tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 
Lĩnh vực Quốc phòng - An Ninh
LỰC LƯỢNG VŨ TRANG HUYỆN PHÚ TÂN KHÔNG NGỪNG TRƯỞNG THÀNH VÀ LỚN MẠNH (11/03/2019)

Được thành lập vào ngày 09 tháng 03 năm 1969, tiền thân là lực lượng du kích có 08 đồng chí, trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đến nay, tổ chức Đảng và lực lượng vũ trang huyện Phú Tân đã không ngừng lớn mạnh, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


(Quang cảnh lễ kỷ niệm 50 năm thành lập lực lượng vũ trang huyện Phú Tân)

Ra đời trong bối cảnh đất nước chiến tranh, LLVT huyện Phú Tân đã đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển của cách mạng miền Nam là từ đấu tranh chính trị chuyển sang đấu tranh chính trị kết hợp đấu tranh vũ trang. Từ chỗ khó khăn thiếu thốn, có lúc tưởng chừng không thể vuợt qua nổi, song nhờ có lòng yêu nước, ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết gắn bó và khát vọng giải phóng quê hương - Thống nhất Tổ quốc, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ của lực lượng vũ trang huyện đã một lòng tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, cùng với Đảng, Chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh giành thắng lợi trong đấu tranh chống địch bình định, lấn chiếm và hưởng ứng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng quê hương. Trung tá Lê Việt Khuông – Nguyên Phó hiệu trưởng Trường quân sự tỉnh nói: Nhìn chung phong trào cách mạng tại huyện Phú Tân lúc đó chưa phát triển, do đó nhờ hoạt động của lực lượng vũ trang mà người dân hiểu bộ đội giải phóng không phải như tuyên truyền của chế độ cũ. Cho nên người dân hiểu về cách mạng nhiều hơn.

Qua từng giai đoạn lịch sử của dân tộc, Đảng bộ Quân sự huyện, LLVT huyện đã từng bước phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ. Công tác sẵn sàng chiến đấu được duy trì thường xuyên, chất lượng huấn huyện ngày càng nâng cao, công tác quản lý, giáo dục và rèn luyện được chú trọng; đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, chiến sỹ ngày càng được cải thiện. Vũ khí, phương tiện kỹ thuật được trang bị đồng bộ, gắn bó máu thịt với nhân dân. Tích cực tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa đói giảm nghèo” “Xây dựng nông thôn mới” “Chung tay vì người nghèo”… Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã giúp dân khắc phục sạt lỡ, lốc xoáy, hỏa hoạn, gia cố lộ giao thông nông thôn, phát hoang  bụi rậm, vệ sinh môi trường trên 5.355 ngày công lao động, với 4.198 lượt chiến sỹ tham gia. Bên cạnh đó, hàng năm Ðảng ủy, Ban CHQS huyện còn chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, vận động cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện đóng góp sức người, sức của tham gia xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Võ Tấn Quốc - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Tân Trung cho biết: về công tác đảng, công tác chính trị, trong đó quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng... Từ đó nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ trong hoạt động của đơn vị cũng như nhiệm vụ cấp trên giao. Đặc biệt trong công tác vận động quần chúng, lực lượng dân quân các xã hằng năm tham gia tích cực các hoạt động lao động giúp dân như: cất, sửa chữa nhà, tu bổ lộ giao thông nông thôn, sửa cầu… ngày công lao động hàng năm được nâng lên rỏ rệt.

Nói về quá trình đấu tranh cũng như sự hy sinh giang khổ của chiến sỹ đi trước, Thượng tá Huỳnh Thanh Tú - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Phú Tân cho biết: lực lượng vũ trang địa phương huyện ra đời sau các địa phương trong tỉnh, gắn liền với ngày thành lập huyện. Trong bối cảnh khó khăn, lực lượng vũ trang địa phương huyện hoạt động bí mật dưới sự kiểm soát gắt gao của địch. Nhưng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp, các anh, các chú và các thế hệ đi trước đã chỉ huy lực lượng vũ trang địa phương huyện kiên trì, bám trụ giành thắng lợi cho đến ngày niềm Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước.

Để lực lượng vũ trang địa phương huyện Phú Tân ngày càng lớn mạnh, Trung tá Lê Việt Khuông – Nguyên Phó hiệu trưởng Trường quân sự tỉnh nói: để lực lượng vũ trang địa phương mạnh hơn nữa thì phải tích cực xây dựng để bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc.

Phát huy truyền thống tự lực, tự cường, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang địa phương huyện đã không ngừng phấn đấu, đoàn kết một lòng, năng động, sáng tạo, từng bước xây dựng đơn vị ngày một vững mạnh và trưởng thành về mọi mặt. Tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Phú Tân ngày càng vững mạnh toàn diện. Tiếp bước truyền thống cha anh đi trước, lực lượng vũ trang địa phương huyện Phú Tân ngày nay xin hứa sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, giỏi chuyên môn, vững nghiệp vụ… Thượng tá - Huỳnh Thanh Tú - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Phú Tân nhấn mạnh: trước yêu cầu đặt ra ngày càng cao đòi hỏi lực lượng vũ trang địa phương huyện phải tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới. Đối với lực lượng vũ trang địa phương huyện phải phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, thị trấn, phòng chống thiên tai… Đó là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng vũ trang huyện, để góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh của địa phương.

Nguồn phát hành :Kiều Trinh
 
 
 
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
timkiem
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
Phóng sự Phú Tân(07/03/2016)
 
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năn 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019