Cổng thông tin điện tử Huyện Phú Tân tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động HĐND - UBND
Phú Tân ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở (04/04/2019)

Sáng ngày 01/4, cùng với các địa phương trong cả nước, Ban chỉ đạo tổng điều tra huyện Phú Tân đồng loạt ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Ông Lê Việt Phương – Phó Giám đốc Sở Thông Tin và Truyền thông tỉnh An Giang  - Thành viên  Ban chỉ đạo tổng điều tra tỉnh, đã đến tham dự lễ ra quân tại thị trấn Phú Mỹ.Theo Luật định tổng điều tra dân số và nhà ở được tiến hành 10 năm/lần. Đây là cuộc tổng điều tra thống kê có mức độ phức tạp vì phạm vi đối tượng điều tra, thu thập thông tin bao quát các hộ nhân khẩu trên địa bàn, kết quả tổng điều tra sẽ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc chỉ đạo điều hành, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Qua đây, thống kê chính xác quy mô, phân bổ dân số của từng địa phương, trong đó có một số thông tin về nhà ở, dân tộc, tôn giáo, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, tình trạng lao động, tỷ lệ thất nghiệp và tiện nghi sinh hoạt,v.v…

Theo đó, toàn huyện có 426 địa bàn dân cư và 12 địa bàn đặc thù với tổng số hộ khoảng 53.832 hộ bình quân một địa bàn có trên 126 hộ, đúng theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Trung ương và tỉnh. Để thực hiện tốt công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 Ban chỉ đạo tổng điều tra huyện Phú Tân đã yêu cầu thành viên Ban chỉ đạo huyện và thành viên văn phòng Ban chỉ đạo huyện phải bám sát địa bàn được phân công thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Ban chỉ đạo xã, thị trấn và điều tra viên. Đồng thời, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các đều tra viên, và cách sử dụng phần mềm trên điện thoại để phục vụ cho cuộc tổng diều tra. Qua đó, nhằm điều tra chính xác điều tra số hộ, số nhân khẩu của từng địa bàn giúp cho Ban chỉ đạo Trung ương chọn số lượng địa bàn, hộ mẫu thu nhập nhiều chỉ tiêu.

Ngay sau lễ ra quân, các điều tra viên đã xuống địa bàn, tiếp cận với các hộ dân để thu thập thông tin, phục vụ cho công tác tổng điều tra dân số và nhà ở được chính xác và hiệu quả./.

Nguồn phát hành :Lê Giàu (Đài TT Phú Tân)
 
 
 
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
timkiem
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
Phóng sự Phú Tân(07/03/2016)
 
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năn 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019