Cổng thông tin điện tử Huyện Phú Tân tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động HĐND - UBND
Truyền thông để phát triển thương hiệu Nếp Phú Tân (16/04/2019)

Toàn huyện Phú Tân, có trên 90% diện tích sản xuất nếp với 2 loại giống CK92, CK2003 và sản xuất tập trung từng vùng, theo từng loại giống, không xen lẫn với nhau. Năm 2009 Cục sở hữu trí tuệ  đã cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể “Nếp Phú Tân”, đến năm 2014, huyện Phú Tân được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quy hoạch là vùng chuyên canh Nếp.Những năm gần đây, huyện Phú Tân thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khuyến khích nông dân trồng cây ăn trái, rau màu trên nền đất lúa kém hiệu quả, giảm dần diện tích trồng Nếp, đảm bảo thu nhập và tăng hiệu quả kinh tế cho người dân. Trong điều kiện đó, diện tích Nếp còn lại càng đòi hỏi phải nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu mạnh để có vị trí trên thị trường. Để quảng bá nhãn hiệu “Nếp Phú Tân”, Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân đã chỉ đạo các ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn hỗ trợ các Hợp tác xã, doanh nghiệp kinh doanh chọn nếp có chất lượng, đóng gói sản phẩm tham gia các hội chợ, hội thảo trong và ngoài tỉnh nhằm giới thiệu sản phẩm địa phương.

Dự kiến từ tháng 6/2019 đến tháng 6/2021, Sở Công thương sẽ trực tiếp hỗ trợ Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân thực hiện kế hoạch “Phát triển và quảng bá sản phẩm Nếp Phú Tân tỉnh An Giang”. Việc xây dựng và phát triển thương hiệu Nếp sẽ đem đến nhiều quyền lợi hưởng thụ cho các bên: Liên hiệp hợp tác xã, các hợp tác xã, doanh nghiệp kinh doanh, địa phương nhằm có chiến lược và kế hoạch truyền thông để phát triển thương hiệu, đồng thời sử dụng thương hiệu “Nếp Phú Tân” giá bán sản phẩm cao hơn và dễ dàng phân phối hơn./.

Nguồn phát hành :Lê Giàu (Đài TT Phú Tân)
 
 
 
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
timkiem
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
Phóng sự Phú Tân(07/03/2016)
 
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năn 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019