Cổng thông tin điện tử Huyện Phú Tân tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động HĐND - UBND
Tân Trung: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân (01/04/2019)

Xác định công tác cải cách hành chính là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên của xã, những năm qua xã TânTrung luôn chú trọng xây dựng kế hoạch cải cách hành chính nhằm tiếp tục xây dựng nền hành chính thật sự dân chủ, trong sạch và chuyên nghiệp.

 Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính Thường trực UBND xã chỉ đạo, cần coi trọng công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục những cách làm mới. Cũng như nâng cao thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân.  Thực hiện Chương trình cải cách hành chính của huyện, ngay từ đầu năm UBND xã đã ban hành kế hoạch cụ thể về việc tập trung tuyên truyên cải cách hành chính năm 2018. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã nhất là trong việc giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo nhanh chống và tiết kiệm cho người dân. Hiện nay hầu hết các thủ tục hành chính đều được xã niêm yết công khai, thực hiện tốt quy chế tổ chức, hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; công khai minh bạch các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc, mức phí, lệ phí tại bộ phận “một cửa”; niêm yết đường dây nóng để nhân dân phản ánh, kiến nghị khi có nhu cầu;…. Để nâng cao chất lượng hoạt động, đội ngũ cán bộ làm việc tại bộ phận một cửa xã được bố trí theo đúng trình độ chuyên môn, có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt. Trong các ngày làm việc luôn có 5 đến 6 cán bộ kiêm nhiệm trực sẵn sàng giải quyết yêu cầu của nhân dân.

 Để công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả cao hơn, tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, thời gian tới, UBND xã sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính không cần thiết. Tăng cường, trang bị cho bộ phận “một cửa” xã theo hướng hiện đại; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của xã; thực hiện tốt việc xử lý văn bản thông qua hệ thống thư điện tử; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đến liên hệ giải quyết công việc và  xác định đây là một nội dung quan trọng có tác động thiết thực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./. 

Nguồn phát hành :Đoàn Thị Thùy Linh
 
 
 
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
timkiem
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
Phóng sự Phú Tân(07/03/2016)
 
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năn 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019