Cổng thông tin điện tử Huyện Phú Tân tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 
Lĩnh vực Kinh tế
Phú Xuân quan tâm công tác dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo (08/01/2019)

Trong năm qua, UBND xã Phú Xuân phối hợp với các Hội, Đoàn thể mở được 03 lớp dạy nghề với 61 học viên, sau đào tạo có 49 học viên có việc làm; giải quyết hồ sơ xin việc cho 539 lao động, trong đó có 03 người tham gia xuất khẩu lao động. Công tác giảm nghèo được đặc biệt quan tâm, cuối năm 2018, hộ nghèo giảm còn 53 hộ nghèo, đạt tỷ lợi 3.82%; hộ cận nghèo giảm còn 100 hộ, đạt tỷ lệ 7.21%.Năm 2019, xã Phú Xuân sẽ đẩy mạnh công tác giảm nghèo, không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; vận động mở lớp nghề đạt chỉ tiêu huyện giao, lựa chọn ngành nghề phù hợp đối với việc làm tại nông thôn gắn với giải quyết việc làm tại chỗ.Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí vươn lên của người nghèo, chú trọng các giải pháp thoát nghèo bền vững./.

Nguồn phát hành :Kim Yến
 
 
 
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
timkiem
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
Phóng sự Phú Tân(07/03/2016)
 
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năn 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019