Cổng thông tin điện tử Huyện Phú Tân tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 
Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội
Phú Tân từng bước nâng cao nhận thức người dân trong việc bảo vệ môi trường (26/11/2018)

Hiện huyện Phú Tân có diện tích gieo trồng hàng năm khoảng trên 24.896 ha, với lượng bao gói, vỏ chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng khoảng 24,83 tấn/năm. Ngoài ra còn có chất thải khác chủ yếu là rơm rạ sau thu hoạch, chất thải trong nuôi trồng thủy sản chủ yếu bao đựng thức ăn, trong sinh hoạt, công nghiệp...

 

(Mỗi người dân phải giữ gìn bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quang xanh - sạch - đẹp)

Với lượng lớn chất thải như vậy, nếu không được thu dọn, xử lý triệt để thì gây ô nhiễm môi trường sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người, biến đổi khí hậu...

Trong thời gian qua, ngành chức năng của huyện cũng đang triển khai công tác thu gom rác thải tại 4 xã: Phú Lâm bố trí xây 7 bể chứa, Phú Thành 1 bể chứa, Phú Xuân 20 bể chứa, Hiệp Xương 10 bể chứa; các bể chứa được đặt tại các đầu đường cộ và các nơi có nhiều nông dân qua lại để thuận lợi cho việc thu gom bao gói, vỏ chai lọ thuốc bảo vệ thực vật...Trong năm 2018 khối lượng thu gom xử lý được khoảng 3 tn, đạt tỷ lệ 12%.

Nhờ vậy từng bước đã làm chuyển biến nhận thức của người dân hình thành ý thức giữ gìn việc bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quang xanh - sạch - đẹp, cụ thể: lượng rác thải sinh hoạt được thu gom xử lý ngày càng tăng (lượng rác thu gom hàng ngày khoảng 47/107 tấn, đạt tỷ lệ 44%), các hoạt động bảo vệ cảnh quang môi trường được thực hiện thường xuyên như trồng cây xanh, vệ sinh xung quanh nhà, xây hàng rào,... trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi có thực hiện các thủ tục về môi trường và thực hiện biện pháp thu gom xử lý chất thải./.

Nguồn phát hành :Hải Nhu
 
 
 
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
timkiem
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
Phóng sự Phú Tân(07/03/2016)
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năn 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019