Cổng thông tin điện tử Huyện Phú Tân tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo
Góp ý kết quả thẩm tra và mức độ đạt tiêu chí Nông thôn mới xã Hiệp Xương (23/10/2018)

Căn cứ Công văn số 3275/UBND-NN ngày 11/10/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân về việc Góp ý báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới xã Hiệp Xương năm 2018.

Để hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh thẩm định, xét công nhận xã Hiệp Xương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị:

-  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Liên đoàn lao động huyện, Hội Nông dân huyện, Hội Phụ nữ huyện, Hội Cựu chiến binh huyện, Huyện đoàn và Ủy ban nhân dân các xã góp ý bằng văn bản “Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới của xã Hiệp Xương năm 2018” (đính kèm).

- Đài truyền thanh huyện công bố tóm tắt kết quả nông thôn mới xã Hiệp Xương trong năm 2018 trên Đài truyền thanh và trang thông tin điện tử của huyện theo quy định.

Các đơn vị, nhân dân gửi ý kiến đóng góp bằng văn bản về Văn phòng Điều phối NTM huyện qua email: pnnptnt.phutan@angiang.gov.vn. chậm nhất vào ngày 17/10/2018.

Riêng Đài truyền thanh huyện gửi: (1) Kế hoạch và lịch phát sóng trên Đài truyền thanh, (2) Báo cáo ghi nhận ý kiến đóng góp của nhân dân trên địa bàn huyện.

         Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Hội Nông dân huyện, Hội Phụ nữ huyện, Hội Cựu chiến binh huyện, Huyện đoàn, Đài truyền thanh huyện và Ủy ban nhân dân các xã thực hiện tốt Công văn này./.

Nguồn phát hành :Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông huyện Phú Tân
 
 
 
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
timkiem
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
Phóng sự Phú Tân(07/03/2016)
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năn 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019