Cổng thông tin điện tử Huyện Phú Tân tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo
THÔNG BÁO: địa chỉ Email tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân (26/07/2017)

Căn cứ Công văn số 1947/UBND-VP ngày 24/7/2017 của UBND huyện Phú Tân về việc tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phú Tân thông báo địa chỉ Email tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp sau:


Địa chỉ: banbientappt@angiang.gov.vn 


hoặc:    banbientappt@gmail.com


Trân trọng kính chào./.

Nguồn phát hành :Phòng VHTT huyện
THƯ NGỎ (11/11/2016)
 
 
 
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
timkiem
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
Phóng sự Phú Tân(07/03/2016)
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năn 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019