Cổng thông tin điện tử Huyện Phú Tân tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá 25 nền đất ở tại công trình Khu dân cư Đông đường Lê Duẩn, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (11/01/2019)

Căn cứ Quyết định số 4762/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Phú Tân về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Đông đường Lê Duẩn, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của UBND huyện Phú Tân về việc phê duyệt phương án đấu giá 25 nền đất ở thuộc công trình Khu dân cư Đông đường Lê Duẩn;

Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của UBND huyện Phú Tân về việc đấu giá 25 nền đất ở thuộc công trình Khu dân cư Đông đường Lê Duẩn;

          Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực huyện Phú Tân thông báo công khai việc lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá 25 đất ở tại công trình Khu dân cư Đông đường Lê Duẩn, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, như sau:

  1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực huyện Phú Tân, địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, ấp Trung 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

          2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: 

- Tên tài sản: 25 nền đất ở, khu đất tọa lạc tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

- Tổng diện tích 25 nền tổ chức bán đấu giá: 2.522,60 m2 đất, (theo bản đồ địa chính bổ sung tỷ lệ 1/500 được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 22/11/2018).

- Loại đất: Đất ở đô thị.

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.

- Thời hạn sử dụng đất: ổn định lâu dài.

- Phương thức nộp tiền đấu giá: Khi tham gia đấu giá phải nộp trước 20% giá khởi đấu.

3. Giá khởi điểm để đấu giá:

- Giá khởi điểm để đấu giá: Sẽ do UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

          4. Tiêu chí lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

          - Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất: Có hội trường sức chứa từ 100 người trở lên (không phải hội trường thuê, mượn).

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Là tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật. Có đầy đủ Quyết định thành lập có ngành nghề phù hợp theo quy định của pháp luật; Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên. Có kinh nghiệm đấu giá tài sản Nhà nước ít nhất 03 năm.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các Tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Đã tổ chức ít nhất 02 cuộc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất tương tự gần nhất (trong thời hạn 01 năm trở lại).

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày ra Thông báo.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực huyện Phú Tân, địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, ấp Trung 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Nộp trực tiếp (trong giờ hành chính) hoặc theo đường Bưu điện (được tính theo dấu bưu điện trước 17giờ của ngày kết thúc nhận hồ sơ đăng ký).

          Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực huyện Phú Tân sẽ gửi thông báo cho Tổ chức được lựa chọn. Tổ chức đấu giá không nhận được thông báo là tổ chức đấu giá không được lựa chọn, hồ sơ gửi đăng ký tham gia không được hoàn trả lại.

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực huyện Phú Tân thông báo đến các Tổ chức đấu giá biết và đăng ký./.

Nguồn phát hành :Ban Quản lý Dự án, Đầu tư và Xây dựng
 
 
 
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
timkiem
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
Phóng sự Phú Tân(07/03/2016)
 
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năn 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019