Cổng thông tin điện tử Huyện Phú Tân tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động Đảng - Đoàn thể
Phú Tân quán triệt, triển khai kế hoạch đại hội đảng bộ các cấp (21/10/2019)

Ngày 11/10/2019, Huyện ủy Phú Tân tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và kế hoạch của Tỉnh ủy về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tới các chi, đảng bộ ngành huyện và các xã, thị trấn. Đồng chí Lâm Phước Trung - Bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị.Tại hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"; Kế hoạch số 94 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Huyện ủy Phú Tân xây dựng Kế hoạch thực hiện với yêu cầu: Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Chi bộ, Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII Đảng bộ huyện phải thực hiện phương châm ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu, bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương, hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực.

            Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư huyện ủy Lâm Phước Trung khẳng định đây là hội nghị quan trọng, là bước chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trước mắt, các cấp ủy đảng cần lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ bảo đảm Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp. Đồng thời tổ chức rà soát lại quy hoạch cán bộ cấp xã, thị trấn đảm bảo Đại hội diễn ra thành công, đại biểu được bầu vào ban chấp hành đúng, đủ tiêu chuẩn để lãnh đạo địa phương ngày càng phát triển.

Nguồn phát hành :Kiều Trinh (Đài TT Phú Tân)
 
 
 
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
timkiem
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
Phóng sự Phú Tân(07/03/2016)
 
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năn 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019