Cổng thông tin điện tử Huyện Phú Tân tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động HĐND - UBND
Phú Tân triển khai văn bản pháp luật mới năm 2019 (01/08/2019)

Sáng ngày 30/7, UBND huyện Phú Tân tổ chức triển khai văn bản pháp luật mới đợt 2-2019, cho báo cáo viên pháp luật huyện và 18 xã, thị trấn.Tại hội nghị đại biểu được nghe tuyên truyền về những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, Luật Công an nhân dân, Luật Du lịch. Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 15/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020, gồm 5 chương, 28 điều. Luật Công an nhân dân được Quốc hội Khóa XIV, thông qua tại kỳ họp thứ 6, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019, gồm 7 chương, 46 điều. Luật Du lịch 2017, được Quốc hội khóa XIV, thông qua kỳ họp thứ 3, Luật này đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Đây là những văn bản luật quan trọng, nhằm thể chế hóa Hiến pháp năm 2013 và quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Thông qua Hội nghị nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật từ huyện đến cơ sở. Từ đó, tạo sự chuyển biến trong nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, Luật Công an nhân dân, Luật Du lịch. Sau khi tiếp thu các Luật, các đại biểu có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ Đảng viên, nhân dân và triển khai thực hiện tốt tại cơ quan, đơn vị, địa phương để pháp luật đi vào cuộc sống.​/.

Nguồn phát hành :Kiều Trinh – Nguyễn Thắng (Đài TT Phú Tân)
 
 
 
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
timkiem
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
Phóng sự Phú Tân(07/03/2016)
 
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năn 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019