Cổng thông tin điện tử Huyện Phú Tân tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động HĐND - UBND
Phú Tân triển khai công tác tư pháp năm 2019 (13/02/2019)

Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2019. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Đức Trung - Phó giám đốc Sở Tư pháp An Giang, ông Dương Văn Cường – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân, cùng tham dự lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện.Trong năm 2019, ngành tư pháp huyện Phú Tân tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, kịp thời phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành và các văn bản có liên quan nhằm bát sát vào tình hình thực tiễn tại địa phương. Với các mục tiêu, thẩm định 100% dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; Nâng cao chất lượng hòa giải ở cơ sở, phấn đấu đạt tỷ lệ hòa giải thành từ 95% trở lên; Bảo đảm 100% xã, thị trấn có 02 công chức Tư pháp - Hộ tịch và tất cả đều có trình độ Trung cấp Luật trở lên. Hội nghị còn dành nhiều thời gian cho các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến đối chương trình công tác tư pháp năm 2019 và kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ cở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019. Đồng thời, đề xuất một một số giải pháp nâng cao chất lượng nhiệm vụ này những năm tiếp theo.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Trung - Phó giám đốc Sở Tư pháp An Giang ghi nhận và biểu dương những kiết quả mà ngành tư pháp huyện Phú Tân đạt được trong năm qua, lưu ý năm 2019, huyện Phú Tân tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Duy trì thường xuyên, nâng cao chất lượng  Ngày Pháp luật Việt Nam kết hợp với học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện tốt việc tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện công tác xử phạt vi phạm hành chính, bảo đảm chặt chẽ về trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ và hình thức ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Đông thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo điều hành.

Dịp này, Ủy ban nhân huyện Phú Tân đã khen thưởng cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật và công tác hòa giải cơ sở năm 2018./.

Nguồn phát hành :Lê Giàu (Đài TT Phú Tân)
 
 
 
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
timkiem
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
Phóng sự Phú Tân(07/03/2016)
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năn 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019