Cổng thông tin điện tử Huyện Phú Tân tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động HĐND - UBND
Tân Hòa thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã (15/05/2019)

Xã Tân Hòa có diện tích đất tự nhiên là 996.2 ha trong đó: đất nông nghiệp  845.3 ha; đất phi nông nghiệp 150.9 ha; đất chưa sử dụng 0 ha. Công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai tại xã đã có những chuyển biến tích cực, được dư luận đánh giá cao, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉnh lý biến động đất đai. Các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai đều được công khai, minh bạch, việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đều được thực hiện qua cơ chế “một cửa”.Trong những tháng đầu năm 2019, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính xã đã tiếp nhận 15 hồ sơ lĩnh vực đất đai. Các hồ sơ đều được giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ chậm muộn. Thực hiện cấp phát, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp được 320/400 giấy. Về công tác quản lý đất công UBND xã đã hoàn thành công tác đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ quản lý 27 khu đất thực hiện phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đất công cho thuê thầu. Hàng tháng định kỳ báo cáo công tác quản lý, sử dụng đất công gửi phòng Tài nguyên và Môi trường huyện để giải quyết kịp thời các vấn đề có liên quan. UBND xã tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn các trường hợp xây dựng trái phép. Trong công tác bảo vệ môi trường, từ đầu năm đến nay, UBND xã đã xác nhận thủ tục về môi trường cho 36 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; trong đó số cơ sở sản xuất - kinh doanh thực hiện theo đúng các giải pháp bảo vệ môi trường được phê duyệt là: 35/36 cơ sở, đạt tỷ lệ trên 97%.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã luôn xác định rõ tầm quan trọng của công tác quản lý đất đai trong tình hình hiện nay, vì vậy đã phân công cán bộ phụ trách thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện vi phạm, giải quyết ngay từ cơ sở; thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, niêm yết tại trụ sở UBND xã, tại văn phòng ấp về 03 quy chế dân chủ trong các lĩnh vực: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác giải phóng mặt bằng và bảo vệ môi trường.

Để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, trong thời gian tới, bên cạnh việc nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên môn, gắn tinh thần trách nhiệm trong công việc, thái độ ứng xử, tiếp xúc khi giải quyết công việc với nhân dân, doanh nghiệp, UBND xã sẽ tăng cường tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, người dân và doanh nghiệp về chính sách, pháp luật đất đai để người sử dụng đất hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của mình. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch và nhanh gọn đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong thực hiện tại địa phương./.

Nguồn phát hành :Hà Hồng Biên – Huỳnh Chơn Thoại
 
 
 
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
timkiem
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
Phóng sự Phú Tân(07/03/2016)
 
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năn 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019