Cổng thông tin điện tử Huyện Phú Tân tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động HĐND - UBND
Nâng cao trách nhiệm của người dân trong việc sử dụng và thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật (02/10/2019)

Việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sau sử dụng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong việc sử dụng và tác hại của bao gói thuốc BVTV đối với môi trường và sức khỏe của con người. Từng bước cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng; thực hiện đạt chỉ tiêu 17.5 trong xây dựng Nông thôn mới (NTM).(Tổng kinh phí thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói BVTV sau sử dụng gần 700 triệu đồng)

Theo đó, UBND huyện Phú Tân sẽ thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói BVTV sau sử dụng tại các xã NTM trong 2 năm (2019 – 2020), cụ thể: Thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV đối với xã NTM nâng cao Phú Bình với tổng diện tích đất trồng cây hàng năm và lâu năm 1.763,95 ha. Tổng khối lượng bao gói thuốc 1.687 kg/năm.

Đối với 6 xã điểm NTM với tổng diện tích đất trồng cây hàng năm và lâu năm của 6 xã này 9.021,25 ha. Tổng khối lượng bao gói thuốc BVTV  8.798 kg/năm.

Ngoài ra, còn duy trì mô hình thu gom, vận chuyển và xử lý đã triển khai thực hiện  trước đó với khối lượng bao gói thuốc BVTV cần xử lý khoảng 450 kg/năm.

Trong thời gian tới, UBND các xã tuyên truyền, hướng dẫn trách nhiệm người sử dụng thuốc BVTV sau sử dụng phải được bỏ vào thùng thu gom; để riêng bao gói thuốc với rác thải sinh hoạt và rác vệ sinh đồng ruộng; không sử dụng bao gói thuốc vào các mục đích khác; không tự ý đốt, đem chôn hoặc bán phế liệu…

Nguồn phát hành :Hải Nhu
 
 
 
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
timkiem
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
Phóng sự Phú Tân(07/03/2016)
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năn 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019