Cổng thông tin điện tử Huyện Phú Tân tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động HĐND - UBND
Phú Tân tổng kết công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (02/10/2019)

Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở  huyện Phú Tân tổ chức tổng kết công tác tổng điều tra  dân số và nhà ở năm 2019. Tham dự hội nghị có ông Lê Văn Sáu, Phó cục trưởng cục thống kê An Giang, ông Trương Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân – Trưởng Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở  huyện .Sau khi có kết quả tổng hợp số liệu điều tra từ Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương, tính đến ngày 1/4/2019, huyện Phú Tân có gần 53.000 hộ dân, với tổng dân số trên 188 nghìn người, chia ra khu vực thành thị là trên 33 nghìn người, khu vực nông thôn trên 155 nghìn người. Trong đó, dân số thuộc giới tính nam chiếm trên 94 nghìn người, dân số thuộc giới tính nữ chiếm khoảng 94.800 người.

Nhìn chung cuộc tổng điều tra năm 2019 có nhiều điểm đổi mới và tiến bộ so với 10 năm trước do việc ứng dụng công nghệ thông tin trong điều tra nên công tác thu thập thông tin tại địa bàn có nhanh hơn; số liệu thu thập có chất lượng hơn do phần mềm kiểm tra logic đã được cài sẵn trên phiếu điều tra điện tử, nên khi điều tra viên đưa vào số liệu không hợp lý, chương trình sẽ báo lỗi, do đó, số liệu được chỉnh sửa tại chỗ không phải mất thời gian kiểm tra lại.

Qua theo dõi và giám sát việc thực hiện cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn huyện, Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh đánh giá cao việc tổ chức thực hiện công tác tổng điều tra trên địa bàn huyện, chất lượng điều tra phiếu trên phần mềm với tỷ lệ hoàn thành đạt 99,63% xếp hạng thứ 3/11 huyện,thị, thành phố.

Dịp này, Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở  huyện Phú Tân đã khen thưởng cho 06 tập thể và 45 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc tổng điều tra./.

Nguồn phát hành :Lê Giàu (Đài TT Phú Tân)
 
 
 
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
timkiem
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
Phóng sự Phú Tân(07/03/2016)
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năn 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019