Cổng thông tin điện tử Huyện Phú Tân tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 
Lĩnh vực Kinh tế
Phú Tân: Triển khai lịch thời vụ xuống giống lúa nếp năm 2019 (06/11/2018)

Ngày 5/11/2018, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch lịch thời vụ xuống giống lúa năm 2019, nhằm tăng cường các biện pháp quản lý trong sản xuất lúa, phòng chống có hiệu quả các đối tượng sâu, bệnh hại, tăng năng suất, chất lượng và cải thiện thu nhập cho nông dân góp phần đảm bảo cho sự phát triển ổn định, bền vững của nghề trồng lúa.Theo kế hoạch, vụ Đông Xuân 2018 - 2019: Kết thúc xuống giống trước 30/01/2019, cụ thể:  

Giai đoạn 1: Kết thúc xuống giống trước ngày 25/11/2018, diện tích 1.539ha ở tiểu vùng xả lũ (Tây Trường Học) và vùng không xả lũ (Đông Trường Học).

Giai đoạn 2: Kết thúc xuống giống trước ngày 30/11/2018, diện tích 7.849ha gồm vùng ngoài đê bao (128ha), vùng quy hoạch chuyên cây ăn trái (Bình Tây 2, diện tích 30ha) và 07 tiểu vùng xả lũ năm 2018, diện tích 7.691 ha (Bắc Cái Tắc, Tây sườn Phú Lâm, Đông Bảy Bích, Tây sườn Phú An, Tây sườn 3, Bắc Hòa Bình và Bắc Phú Lạc).

Giai đoạn 3: Kết thúc xuống giống trước ngày 20/12/2018, diện tích 993ha ở vùng đê bao kiểm soát lũ Tây Sườn Phú Thạnh.

Giai đoạn 4: Kết thúc xuống giống trước ngày 05/01/2019, diện tích 6.061ha ở 04 tiểu vùng đê bao kiểm soát lũ (Đông sườn Phú Lâm, Đông sườn Phú Thạnh, Bình Thạnh Đông và Tây sườn Phú Thọ).

Giai đoạn 5: Kết thúc xuống giống trước ngày 15/01/2019, diện tích 3.586ha ở 03 tiểu vùng đê bao kiểm soát lũ (Đông sườn Phú An, Đông Tây rạch Cái Mây và Nam Phú Bình).

Giai đoạn 6: Kết thúc xuống giống trước ngày 20/01/2019, diện tích 1.995ha ở 02 tiểu vùng đê bao kiểm soát lũ (Bắc Nam bảy Bụng và Bắc Phú Bình).

Giai đoạn 7: Kết thúc xuống giống trước ngày 30/01/2019, diện tích 1.832ha ở tiểu vùng đê bao kiểm soát lũ Đông sườn Phú Thọ.

Vụ Hè Thu 2019: Kết thúc xuống giống trước 05/6/2019, cụ thể:

Giai đoạn 1: Kết thúc xuống giống trước ngày 31/3/2019, diện tích 1.539ha ở các tiểu vùng xuống giống giai đoạn 1 vụ Đông Xuân.

Giai đoạn 2: Kết thúc xuống giống trước ngày 05/4/2019, diện tích 7.849ha ở các tiểu vùng xuống giống giai đoạn 2 vụ Đông Xuân.

Giai đoạn 3: Kết thúc xuống giống trước ngày 25/4/2019, diện tích 993ha ở 01 tiểu vùng xuống giống giai đoạn 3 vụ Đông Xuân.

Giai đoạn 4: Kết thúc xuống giống trước ngày 10/5/2019, diện tích 6.061ha ở 04 tiểu vùng xuống giống giai đoạn 4 vụ Đông Xuân.

Giai đoạn 5: Kết thúc xuống giống trước ngày 20/5/2019, diện tích 3.586ha ở 03 tiểu vùng xuống giống giai đoạn 5 vụ Đông Xuân.

Giai đoạn 6: Kết thúc xuống giống trước ngày 25/5/2019, diện tích 1.995ha ở 02 tiểu vùng xuống giống giai đoạn 6 vụ Đông Xuân.

Giai đoạn 7: Kết thúc xuống giống trước ngày 05/6/2019, diện tích 1.832ha ở 01 tiểu vùng xuống giống giai đoạn 7 vụ Đông Xuân.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Trạm Trồng trọt và BVTV và Trạm Khuyến nông chịu trách nhiệm thông báo kịp thời Kế hoạch lịch thời vụ năm 2019 của UBND huyện đến các xã, thị trấn; tổng hợp và báo cáo UBND huyện tiến độ thu hoạch, tiến độ xuống giống của từng xã trên địa bàn huyện theo từng thời điểm, tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện lịch thời vụ của các xã, thị trấn và thường xuyên báo cáo UBND huyện để có chỉ đạo kịp thời. Tăng cường khuyến nông, tập huấn, thăm đồng thường xuyên; theo dõi chặt chẽ tình hình sâu bệnh nhất là rầy nâu, bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá; hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời không để phát sinh, lây lan trên diện rộng.

Đồng thời Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cần khai thác lợi thế của xả lũ để sắp xếp lịch thời vụ, vệ sinh đồng ruộng; phát huy những kết quả đạt được trong việc điều hành xuống giống năm 2018 để triển khai trong năm 2019. Tổ chức vận động, tuyên truyền các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm chỉnh lịch thời vụ xuống giống trên địa bàn quản lý và chịu trách nhiệm trực tiếp điều hành việc xuống giống đúng quy định.  Đối với các vùng xả lũ, chỉ đạo chặt chẽ việc chắt nước hoặc bơm nước để tranh thủ kết thúc xuống giống vụ Đông Xuân 2018 – 2019 đúng lịch thời vụ.

Nguồn phát hành :Hải Nhu
 
 
 
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
timkiem
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
Phóng sự Phú Tân(07/03/2016)
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năn 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019