Cổng thông tin điện tử Huyện Phú Tân tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 
Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội
THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG LẦN THỨ 3: TĂNG CƯỜNG ĐÁNH GIÁ, QUẢN LÝ CÁC NGUY CƠ RỦI RO VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI NƠI LÀM VIỆC (15/05/2019)

Phỏng vấn đồng chí Võ Thanh Tùng – Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Phú TânTháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) lần thứ 3 năm 2019 diễn ra từ ngày 1-5 đến ngày 31-5. Nhân dịp này, phóng viên Đài Truyền thanh huyện có cuộc trao đổi với đồng chí Võ Thanh Tùng, Trưởng phòng Lao động - Thương binh & Xã hội xung quanh vấn đề này.


► Phóng viên: Đồng chí cho biết những hoạt động chính trong Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 3 năm 2019?

- Đồng chí Võ Thanh Tùng:

Năm 2019 là năm thứ 3, huyện Phú Tân triển khai Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động với chủ đề: "Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.

Chủ đề năm nay có điểm nhấn là “nguy cơ rủi ro”, tập trung cho công tác phòng ngừa là chính. Với các biện pháp hành động thường xuyên và mang tính chủ động. Cụ thể là chủ động trong công tác quản lý, chủ động công tác đánh giá, chủ động trong công tác khắc phục các yếu tố có nguy cơ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Có 02 nhóm hoạt động chính tập trung cho chủ đề năm 2019.

* Thứ nhất là, các hoạt động truyền thông; cụ thể là: đưa ra các số liệu thống kê, hình ảnh về tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhằm cảnh báo, phản ánh những tác hại, hậu quả do TNLĐ mang lại; bên cạnh đó là các hoạt động trực quan để nâng cao nhận thức người lao động, chủ sử dụng lao động, các ngành chức năng về công tác an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc, nơi sản xuất.

Về hình thức truyền thông:

- Tổ chức Lễ Mit tinh phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019. Tổ chức xe cổ động trên địa bàn huyện trong suốt tháng hành động.

- Kết hợp với tuyên truyền trực quan như: Treo băng rôn; phát áp phích tuyên truyền; phát tờ rơi, tài liệu bướm để cảnh báo về tai nạn lao động và nâng cao nhận thức cộng đồng.

- Song song đó, là thông tin tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh các nội dung có liên quan đến công tác ATVSLĐ.

- Theo hướng dẫn của LĐLĐ huyện, tại các cơ quan, doanh nghiệp có các hoạt động như: Sinh hoạt chuyên đề về Luật an toàn vệ sinh lao động lồng ghép với sinh hoạt Ngày pháp luật tại các cơ quan, đơn vị; tổ chức tọa đàm giữa chủ sử dụng lao động với người lao động về an toàn, vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp và các chính sách liên quan đến người lao động. Trong đó, sẽ lựa chọn một số doanh nghiệp phát động phong trào ký cam kết đảm bảo an toàn lao động, phòng tránh bệnh nghề nghiệp trong nội bộ doanh nghiệp.

* Thứ hai là, Tăng cường quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động

Đội công tác liên ngành huyện: Phối hợp tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ, bệnh nghề nghiệp tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh - dịch vụ trên địa bàn.

 

 Phóng viên: Mặc dù các cấp, các ngành đã rất nỗ lực, tuy nhiên trên thực tế công tác quản lý nhà nước về ATVSLĐ vẫn còn nhiều hạn chế, vướng mắc. Vậy ngành Lao động-Thương binh và xã hội sẽ có những biện pháp gì nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới?

 

- Đồng chí Võ Thanh Tùng: 

Trong năm 2018, trên địa bàn huyện không có xảy ra tai nạn lao động, bao gồm cả 02 khu vực có quan hệ lao động và không có quan hệ lao động.

Tuy nhiên, Một số vụ nhỏ, lẽ vẫn có xảy ra chưa được khai báo kịp thời hoặc 02 bên tự giàn xếp, không khai báo. Qua kiểm tra tại các doanh nghiệp cho thấy: Hầu hết các doanh nghiệp đều nhận thấy đầy đủ các quy định pháp luật về an toàn lao động; nhưng vẫn còn một số doanh nghiệp chưa chủ động thường xuyên việc đánh giá nguy cơ rủi ro, nên vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, bệnh nghề nghiệp.

Mục tiêu cao nhất của công tác an toàn vệ sinh lao động là hướng tới việc nâng cao chất lượng lao động, xây dựng văn hóa an toàn lao động, góp phần phát triển kinh tế bền vững.

Biện pháp tập trung trong thời gian tới là:

Tăng cường đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật về lao động và an toàn vệ sinh lao động. Nâng cao tính tự giác của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn lao động.

Tại các các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh phải có các hoạt động thường xuyên như: Tự tổ chức đánh giá, kiểm soát yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc để đề ra các biện pháp kỹ thuật ATVSLĐ; thực hiện tự kiểm tra máy, thiết bị phục vụ sản xuất đề phòng sự cố, nguy cơ mất an toàn trong lao động sản xuất; tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động tại cơ sở, doanh nghiệp…

Đối với khu vực không có quan hệ lao động, sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn lao động trong cộng đồng để cảnh giác người lao động có ý thức tự bảo vệ mình, nhằm hạn chế thấp nhất những rủi ro do tai nạn lao động.

Bên cạnh đó là tăng cường công tác kiểm tra của các cơ quan chức năng để sớm phát hiện nguy cơ về tai nạn lao động. Đối với doanh nghiệp, cơ sở đã được nhắc nhỡ nhiều lần hoặc cố tình không chấp hành thì sẽ kiên quyết xử lý theo đúng quy định pháp luật.

 

 Phóng viên: Cảm ơn đồng chí !

Nguồn phát hành :Văn Hai (Đài TT huyện Phú Tân)
 
 
 
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
timkiem
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
Phóng sự Phú Tân(07/03/2016)
 
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năn 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019