Cổng thông tin điện tử Huyện Phú Tân tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức hoạt động
Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân khai mạc kỳ họp lần thứ 9, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (18/07/2019)

Sáng ngày 17/7/2019, HĐND huyện Phú Tân khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc Kỳ họp thứ 9. Ông Lâm Phước Trung, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện và Phó Chủ tịch HĐND huyện ông Phạm Thành Minh cùng chủ trì. Tham dự còn có các vị đại biểu HĐND, Thường trực UBND, UBMTTQVN huyện, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn.Tại Kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Thanh Trí báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm 2019, trước điều kiện tác động khó khăn chung của cả nước, của tỉnh về giá cả nông sản và thị trường, tình hình thời tiết nắng nóng, dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi trong những tháng đầu năm diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống Nhân dân..., nhưng với sự thống nhất, quyết tâm và kịp thời trong chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, UBND huyện, sự giám sát chặt chẽ của HĐND huyện cùng với sự nỗ lực của các ngành, các cấp, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển ổn định, nhiều công trình dự án được triển khai, các mục tiêu an sinh xã hội tiếp tục đạt kết quả khả quan, trật tự an toàn xã hội và quốc phòng an ninh được đảm bảo.  

Cụ thể, giá trị sản xuất (giá SS 2010) ước thực hiện 6 tháng năm 2019 trên 6.030 tỷ đồng, so kế hoạch đạt 50,54%, tăng 3,91% so cùng kỳ. Trong đó, Khu vực Nông nghiệp - Thủy sản đạt gần 3.000 tỷ đồng, đạt 52,45% kế hoạch, tăng 0,35% so cùng kỳ; Khu vực Công nghiệp– Xây dựng đạt trên 1.655 tỷ đồng, đạt 49,58% so kế hoạch, tăng 7,18%; Khu vực Thương mại -Dịch vụ đạt hơn 1.431 tỷ đồng, đạt 48,04% so kế hoạch, tăng 7,96%.

Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp tục được quan tâm; công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm thực hiện tốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Theo chương trình Kỳ họp, UBMTTQVN huyện thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019; Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ cuối năm 2019;  thông qua tờ trình phê chuẩn quyết toán NSNN huyện năm 2018…

HĐND huyện báo cáo hoạt động của Thường trực và hai Ban HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2019 và thông qua tờ trình về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của HĐND năm 2020; các Ban HĐND huyện báo cáo thẩm tra về  tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Tiếp theo Chương trình, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện thừa ủy quyền Chủ tịch UBND huyện báo cáo, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XI; Viện kiểm sát báo cáo hoạt động kiểm sát, Toà án báo cáo công tác xét xử, Chi cục thi hành án báo cáo công tác thi hành án 6 tháng đầu năm 2019.../.

Nguồn phát hành :Hải Nhu
Tin đã đưa
 
 
 
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
timkiem
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
Phóng sự Phú Tân(07/03/2016)
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năn 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019