Cổng thông tin điện tử Huyện Phú Tân tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 
Bài viết
PHÚ TÂN - NỬA THẾ KỶ ĐẤU TRANH, XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1968- 2018) (27/11/2018)


BÀI VIẾT: PHÚ TÂN - NỬA THẾ KỶ ĐẤU TRANH, XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1968- 2018)


Phú Tân là một trong 4 huyện cù lao của tỉnh An Giang, được bao bọc giữa sông Tiền, sông Hậu và sông Vàm Nao với đặc điểm nổi bật là vùng nông thôn, tôn giáo, được thành lập vào tháng 12 năm 1968, do yêu cầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, từ địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa của 2 huyện Tân Châu - Châu Phú.

Là địa bàn được hình thành từ rất sớm, gắn liền với quá trình mở đất của ông cha ta trên vùng đất Tân Châu đạo xưa (năm 1757), Phú Tân là địa phương có truyền thống đấu tranh cách mạng lâu đời. Ngay tháng 4 năm 1930 đã thành lập chi bộ đầu tiên gồm 2 xã Long Sơn - Long Thuận, với nhiều hoạt động nổi bật trong giai đoạn 1930- 1945, nhất là trong khởi nghĩa Nam kỳ 1940. Thời kỳ đầu kháng chiến chống Pháp 1945, là nơi đặt cơ quan tỉnh, huyện và duy trì tổ chức, phong trào ở cả 2 vùng cho đến năm 1954. Từ năm 1954 - 1968, tuy trong điều kiện khó khăn của địa bàn, nhưng nhiều chi bộ vẫn duy trì tổ chức và hoạt động liên tục ... Đồng thời, cũng là nơi chính quyền Sài Gòn ra sức kềm kẹp, khủng bố nặng nề bằng các chính sách kinh tế, chính trị, quân sự, biến thành vùng an ninh hoàn toàn, bình định triệt để. Do bị đánh phá ác liệt, lực lượng cách mạng phải chịu nhiều tổn thất, nhiều cán bộ, chiến sỹ bị bắt, hy sinh, chuyển địa bàn. Lực lượng bên ngoài thâm nhập vào rất khó khăn, nhiều gia đình cơ sở không dám nuôi chứa cán bộ. Cho đến đầu năm 1968, phần lớn các xã chỉ có một, hai đảng viên, vài cơ sở nòng cốt như Hoà Lạc, Bình Thạnh Đông, Long Sơn, Phú Lâm, Phú An hoạt động hợp pháp và 3 xã trắng cơ sở.

Sau cuộc võ trang tuyên truyền vào vùng O đầu năm 1968 có ảnh hưởng tốt và mang lại nhiều kinh nghiệm quý báu. Phong trào đấu tranh và lực lượng cách mạng từng bước phục hồi, hoạt động cách mạng dần được tăng cường.  Từ những kinh nghiệm thu được, đối chiếu thực tế, Tỉnh uỷ An Giang càng xác định rõ vùng O là địa bàn rất quan trọng của tỉnh cũng như của cả khu vực. Vì vậy, tháng 12/1968, Tỉnh uỷ quyết định thành lập huyện Phú Tân. Địa bàn gồm 4 xã của huyện Tân Châu là Long Sơn, Phú Lâm, Phú An, Hoà Hảo và 4 xã của huyện Châu Phú là Hưng Nhơn, Hiệp Xương, Bình Thạnh Đông, Hoà Lạc.

Việc thành lập huyện có ý nghĩa rất quan trọng. Từ nay, lịch sử đấu tranh cách mạng của huyện Phú Tân đi vào một trang sử riêng của mình.

Được thành lập trong hoàn cảnh đầy khó khăn, phức tạp nên nhiệm vụ chính của Đảng bộ trong giai đoạn này là tìm mọi cách gầy dựng cơ sở, tranh thủ quần chúng. Qua đó, từng bước xây dựng lực lượng, phát động phong trào đấu tranh chính trị kết hợp với các hoạt động võ trang tuyên truyền nhằm thay đổi thế tương quan lực lượng tại chỗ... Từ đầu năm 1969, nhiều cán bộ được cử về tăng cường cho huyện, nhất là cán bộ nữ. ...

 


 

Thực hiện sự chỉ đạo của trên, nhằm làm chuyển thế chính trị vùng này, An Giang mở cuộc tổng tiến công đợt Xuân 1969, tiếp tục đưa lực lượng thọc sâu xuống vùng Phú Tân tổ chức võ trang tuyên truyền, phát động quần chúng.  Đợt I từ ngày 23/2 đến ngày 28/2/1969; đợt II từ ngày 15/3 đến tối ngày 17/3/1969. Các cuộc võ trang tuyên truyền có ảnh hưởng rất tốt, đồng bào ngày càng hiểu cách mạng hơn, tạo ra những điều kiện thuận lợi cho Đảng bộ Phú Tân củng cố và phát triển lực lượng, khôi phục phong trào cách mạng tại chỗ.

Giai đoạn 1969 - 1972, với tinh thần tự lực tự cường và quyết tâm bám trụ, Đảng bộ Phú Tân đã làm tròn nhiệm vụ nặng nề của Tỉnh uỷ giao phó: xây dựng một địa bàn hầu như trắng cơ sở cách mạng chuyển biến thành vùng tranh chấp về chính trị và ảnh hưởng của cách mạng ngày càng nhiều trong đồng bào

Từ năm 1973 - 1975, Đảng bộ Phú Tân  tiếp tục lãnh đạo đấu tranh chống địch phá hoại hiệp định Pa ri, tiến tới giải phóng hoàn toàn quê hương. Qua phong trào,  cơ sở không ngừng được xây dựng, củng cố, giảm dần số ấp trắng. Đến  năm 1974, thực lực cách mạng có 133 người, cơ sở có ở 7/8 xã.

Nghị quyết hội nghị Tỉnh uỷ Long Châu Tiền mở rộng lần thứ I (9/1974) phân chia khu vực các chiến trường và phân thành 2 huyện Phú Tân A và Phú Tân B. Theo thống kê tháng 11/1974, ở 2 huyện có 4 chi bộ, 83 đảng viên...nhiệm vụ trước mắt của Đảng bộ hai huyện là phải chuyển toàn bộ các xã lên làm chủ nhiều mức độ, tạo thế tương quan mới trên diện rộng.

Từ đầu năm 1975, tin tức chiến thắng dồn dập truyền về, phong trào đấu tranh chính trị và công tác binh vận sôi nổi. Hoà cùng khí thế chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam, tỉnh chỉ thị điều lực lượng về các mục tiêu trọng điểm. Cùng với các mũi quân sự, lực lượng tại chỗ tích cực đấu tranh, vận động... Đến ngày 3/5, huyện Phú Tân A và B hoàn toàn giải phóng.

 Thắng lợi này đánh dấu bước ngoặt lịch sử quan trọng đưa Phú Tân bước vào một thời kỳ mới, cuộc chiến đấu chống lại nghèo nàn và lạc hậu.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, dù trong khí thế hân hoan  chiến thắng, Đảng bộ, chính quyền phải tập trung chăm lo nhiều việc từ củng cố hệ thống chính trị cho đến chăm lo đời sống, giữ gìn an ninh trật tự... Có thể nói,  vẫn còn ngổn ngang trăm công ngàn việc. Dù vậy, chỉ một thời gian ngắn, với tinh thần đoàn kết quyết tâm, bằng ý chí vươn lên của Đảng bộ và nhân dân, nhất là từ khi Đảng tiến hành công cuộc đổi mới, Phú Tân đã từng bước vượt qua khó khăn, thử thách, giành được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện, tạo ra những biến đổi sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội.

 


Thi công Kênh thần nông

Hơn 50 năm đã trôi qua, kể từ sau ngày giải phóng, Phú Tân đã đạt được những thành quả thật đáng trân trọng và tự hào. Mới thấm thía với giá trị từng con số, mỗi công trình. Bắt đầu từ xuất phát điểm rất thấp, phải trải qua bao khó khăn thử thách, sự kiên trì, tính năng động để vững vàng đi lên và có được như ngày hôm nay.

Trong 10 năm đầu 1975 - 1985 với mục tiêu chăm lo đời sống để an dân, Đảng bộ tập trung làm thuỷ lợi, thâm canh tăng vụ để đảm bảo lương thực để ăn và làm nghĩa vụ với nhà nước, kết hợp thực hiện cải tạo XHCN trong nông nghiệp- hoàn thành cơ bản hợp tác hoá nông nghiệp vào năm 1985,  cùng với hình thành mạng lưới thương nghiệp quốc doanh và bước đầu đã xây dựng được các công trình phục vụ sản xuất, dân sinh, giáo dục, y tế. Song song đó, hoàn thành nhiệm vụ đóng góp sức người, sức của bảo vệ biên giới Tây Nam và phía Bắc.

Từ năm 1986 đến nay, trên lĩnh vực kinh tế đã có bước chuyển đổi quan trọng. Nhịp độ tăng trưởng hàng năm đều tăng và khá ổn định. Đáng chú ý là cơ cấu kinh tế ngày càng chuyển dịch theo hướng tích cực. Là huyện nông nghiệp song tỷ trọng khu vực I giảm dần và tăng nhanh khu vực II và III.  Cùng với sự phát triển kinh tế, GRDP bình quân đầu người tăng dần.

 


Khu đô thị Phú Mỹ

Tiềm năng và thế mạnh về nông nghiệp được phát huy đúng mức, nhất là đã khai thác tốt lợi thế của dự án Bắc Vàm Nao, xây dựng đê bao kiểm soát lũ toàn bộ diện tích; triển khai và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong tình hình mới.

Nông nghiệp phát triển thực sự là nền tảng, động lực thúc đầy thương mại dịch vụ, công nghiệp xây dựng phát triển và ngược lại. Hình ảnh thị tứ đã dần lan rộng ở nhiều địa bàn, kể cả vùng sâu xa ngày nào... tạo điều kiện thuận lợi để khai thác lợi thế của từng địa phương. Công tác xúc tiến thương mại và đầu tư được tăng cường, các loại hình dịch vụ tăng mạnh... có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

 


Những tiết mục văn nghệ phục vụ

Sự thay đổi rõ nét nhất có lẽ là về cơ sở hạ tầng. 50 năm qua, cùng xu thế phát triển chung, bộ mặt Phú Tân đã thay đổi rõ nét: kết cấu hạ tầng, đường xá, cầu cống, thuỷ lợi, điện, trường, trạm, chợ... phát triển nhanh cả về số lượng lẫn chất lượng. Các điều kiện về ăn, ở, sinh hoạt, học hành, trị bệnh, hưởng thụ văn hoá của nhân dân ngày càng tốt hơn và hiện đại. Những thứ xa xỉ ngày nào như điện thoại, ti vi, máy tính, xe gắn máy...giờ đã gần như phổ biến của mỗi gia đình. Hệ thống Điện nước đã phủ khắp các địa bàn với trên 96,5% hộ sử dụng nước sạch; trên 87% hộ có nhà vệ sinh; gần 100% hộ sử dụng điện. Song song đó, hộ có nhà kiên cố, bán kiên cố tăng dần cùng với bớt đi  những căn nhà tre lá tạm bợ... Đặc biệt từ thập niên 1980 Phú Tân đã xây dựng bệnh viện đa khoa Trung tâm với 120 giường do nhân dân đóng góp... Ngoài ra, mỗi năm còn khởi công xây dựng hàng chục công trình trên các lĩnh vực.

 Lĩnh vực văn hoá - xã hội có bước phát triển với nhiều chuyển biến tích cực. Ngày mới giải phóng Phú Tân vỏn vẹn chỉ 18 trường thì ngày nay, hệ thống trường lớp đã phủ kín đến xã, ấp, qui mô giáo dục các cấp học phát triển mạnh. Toàn huyện có 75 trường học bậc phổ thông và 01 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX, trong đó có 13 trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường hàng năm đạt chỉ tiêu. Mặt bằng dân trí nâng lên rõ rệt.

Hoạt động y tế tiến bộ vượt bậc. Từ một cứu tế viện trước ngày giải phóng, thì bây giờ Phú Tân có 20 cơ sở điều trị cùng nhiều cơ sở Đông y, nhà thuốc Nam. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân luôn được quan tâm đầu tư; các chương trình y tế quốc gia, phòng chống dịch bệnh thực hiện có hiệu quả.

Hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao ngày càng phát triển; các thiết chế văn hoá đã phủ khắp các địa bàn, các đội nhóm văn nghệ, câu lạc bộ thể thao hình thành ngày càng nhiều. Phong trào TDĐKXDĐSVH được phát động và ngày càng nâng chất, tạo thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, nhiều gia đình, xóm ấp, cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hoá.

Chính sách xã hội luôn được các cấp uỷ, chính quyền quan tâm đúng mức, thể hiện rõ mục tiêu chăm lo cho con người. Hoạt động chăm lo cho người có công, gia đình chính sách được triển khai sâu rộng. Đào tạo nghề và giải quyết việc làm bình quân trên 5.000 lao động/năm. Là huyện giàu truyền thống tương thân tương ái, phong trào xã hội từ thiện, vận động quỹ "Vì người nghèo", cất nhà tình thương, nhà đại đoàn kết nên từ năm 2005 đã cơ bản xoá nhà tre lá tạm bợ. Từ hỗ trợ của cộng đồng, nỗ lực của gia đình kết hợp thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đã tích cực chăm lo, hỗ trợ cho hộ nghèo, các đối tượng yếu thế... Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm, từ 30,5 % năm 1986, đến 2017 còn 1,44%.

Là huyện có đông đồng bào tôn giáo, Đảng bộ và bà con tín đồ chân tu, tâm đạo đã không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết. Khơi dậy và tạo nên phong trào tham gia làm kinh tế, đóng góp phúc lợi xã hội...

Là địa bàn phức tạp về an ninh chính trị, nơi trước giải phóng có nhiều tổ chức đảng cướp hoạt động; những năm đầu sau giải phóng còn cướp bóc, ám sát cán bộ... Nhưng với quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà ra sức bảo vệ thành quả cách mạng, tài sản, tính mạng và cuộc sống yên lành của nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội luôn giữ vững ổn định, kịp thời ngăn chặn các loại tội phạm, tích cực kiềm chế, giảm dần tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, nâng chất công tác huấn luyện, đảm bảo số lượng và chất lượng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Công tác tuyển quân hàng năm đạt chỉ tiêu và chất lượng ngày càng nâng lên rõ rệt.

Công tác điều hành, quản lý nhà nước luôn được tăng cường. Từng bước kiện toàn bộ máy chính quyền ngày càng vững mạnh. Đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng lên cả về trình độ, kiến thức pháp luật cũng như năng lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính,  phát huy tốt quy chế dân chủ, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Hoạt động HĐND ngày càng đi vào nề nếp; thể hiện tốt vai trò cơ quan dân cử. Các cuộc bầu cử Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp, bầu Trưởng ấp được tổ chức chu đáo, thành công...

Công tác vận động quần chúng được tăng cường, hoạt động của Mặt trận, đoàn thể bám sát cơ sở, nội dung, phương thức được đổi mới, thông qua phong trào đã củng cố, phát triển nhiều đoàn viên, hội viên. Từ UBMT cùng Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Nông dân năm 1975, đến năm 1978 thành lập Công Đoàn, Chữ thập đỏ; năm 1990 thành lập Hội Cựu Chiến binh... đến nay còn hình thành nhiều tổ chức xã hội - nghề nghiệp khác. Nhiều Chương trình hoạt động, phong trào, kế hoạch liên tịch phối hợp của UBMT và các đoàn thể phát huy tính tích cực, hiệu quả; tạo niềm tin và sự gắn bó với nhân dân, thực sự là cầu nối giữa dân với Đảng. Đồng thời, thực hiện tốt chính sách tôn giáo, dân tộc.

Xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, Đảng bộ huyện Phú Tân đã không ngừng tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh. Công tác giáo dục chính trị- tư tưởng được quan tâm đổi mới theo hướng đi vào chiều sâu, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động.  Đặc biệt là thông qua việc Học tập và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, mô hình hay cách làm hiệu quả, có sức lan toả sâu rộng từ nội bộ đến quần chúng.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng có bước chuyển biến khá tích cực. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm và ngày càng đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá cán bộ. Chất lượng sinh hoạt của các tổ chức đảng được nâng lên, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách- hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng dần. Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; việc xử lý vi phạm luôn đảm bảo tính nghiêm minh.

Tính từ Đại hội lần thứ nhất vào năm 1977 đến Đại hội lần thứ XI năm 2015. Mỗi một nhiệm kỳ, Đảng bộ đã có sự trưởng thành và phát triển về mọi mặt, từ kinh nghiệm và sự năng động, nhiệm vụ ngày càng tăng, thành tích ngày càng lớn. Trước hết phải kể đến sự lớn mạnh của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên. Từ 10 chi bộ với 99 đảng viên vào tháng 7 năm 1975. Tính đến tháng 7 năm 2018, toàn huyện có 66 chi, đảng bộ cơ sở, (trong đó có 23 đảng uỷ); có 288 chi, Đảng bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở, với 4.570 đảng viên.

Thành quả đạt được trong 50 năm qua của huyện Phú Tân là sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc của nhiều thế hệ nối tiếp nhau, là sự gắn bó máu thịt của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà, đã tạo nên sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân, làm nền tảng cho việc xây dựng quê hương xứ cù lao này tiếp tục ổn định và phát triển toàn diện, ngày càng thêm giàu và mới xứng danh với tên gọi Phú Tân.

 

 

            Qua mấy mươi năm đấu tranh và xây dựng, toàn huyện có trên 2.100 đối tượng chính sách, 34 Bà mẹ Việt Nam anh hùng... Ngoài thành tích Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Long Sơn, huyện Phú Tân được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ ngày 29/01/1996. Cuối năm 2005, nhân dân và cán bộ huyện Phú Tân còn được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cùng nhiều huân, huy chương, bằng khen các loại.

 

 

       

Ôn lại truyền thống của Đảng bộ huyện qua nủa thế kỷ đấu tranh và xây dựng vừa thể hiện lòng tự hào, trân trọng công lao, tâm huyết, xương máu, mồ hôi, nước mắt của các bậc tiền nhân đã đổ xuống để vun đắp màu xanh của mãnh đất cù lao này, đồng thời cũng là dịp để các thế hệ trẻ học tập, phát huy những giá trị cao đẹp của những người đi trước, hun đúc thêm ý chí và động lực cùng vươn lên xây dựng quê hương Phú Tân ngày càng phát triển toàn diện, vững chắc. Tin rằng, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, chung sức, chung lòng Đảng bộ và nhân dân huyện nhà sẽ ra sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015- 2020), góp phần cùng cả nước vững bước vào giai đoạn phát triển mới./.

Nguồn phát hành :HP Tháng 7 năm 2018
Tin đã đưa
 
 
 
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
timkiem
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
Phóng sự Phú Tân(07/03/2016)
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năn 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019