Cổng thông tin điện tử Huyện Phú Tân tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Số người đang online :
 
 
 
 
 
 

Welcome to Web Content Management

Display content, links, and other components from your site.

 
 
 
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
timkiem
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
Phóng sự Phú Tân(07/03/2016)
 
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
Tiêu đề
Ông Phan Văn Chung - PCT UBND huyện - Trưởng BTC - phát biểu khai mạc
Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội
Ông Nguyễn Minh Đức - CT Hội ND huyện - Báo cáo kết quả Đại hội NDSXKDG lần thứ X GĐ 2014-2016
Phát biểu tham luận
Phát biểu tham luận
Ông Lê Thành Tâm - PTP Nội vụ huyện - Thông qua Quyết định khen thưởng
Ông Lâm Phước Trung - Bí thư HU - trao 02 giấy khen cho đơn vị đã đạt thành tích xuất sắc trong PTTĐ NDSXKDG 2014-2016
cá nhân được khen thưởng
Ông Đặng Văn Tác - PCT Hội ND huyện - Thông qua DS đại biểu tham dự Đại hội cấp trên
Các đại biểu biểu quyết
Ông Châu Văn Ly - CT Hội ND tỉnh - Phát biểu chỉ đạo
Ông Lâm Phước Trung - Bí thư HU - Phát biểu chỉ đạo
Ông Phạm Văn Hồ - PCT Hội ND huyện - Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2016-2018