Cổng thông tin điện tử Huyện Phú Tân tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động Đảng - Đoàn thể
Hội nghị quán triệt Nghị quyết TW 8 (khóa XII) (27/11/2018)

Ngày 23/11/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến để triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII), cho tất cả các Tỉnh, Thành trong cả nước. Tại An Giang có 11 điểm cầu tại các huyện, thị, thành ủy trong toàn tỉnh. Điểm cầu Phú Tân có đồng chí Lâm Phước Trung, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy, cùng các đồng chí là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể huyện và 18 xã, thị trấn tham dự.Đ/c Lâm Phước Trung, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy (ngồi bên phải).


Hội nghị diễn ra một ngày, đại biểu được nghe các báo cáo viên Trung ương triển khai các vấn đề trọng tâm cơ bản của hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 8 (khóa XII) như: Quy định 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 "Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương"; Kết luận về tình hình KT - XH, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển KT - XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045.Toàn cảnh hội nghị.


Thông qua Hội nghị Trung ương 8 nhằm cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn cho lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương nắm vững những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 8, vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị; tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thống nhất về nhận thức và hành động, sớm đưa các nội dung của Hội nghị vào cuộc sống.

Nguồn phát hành :Kiều Trinh (Đài TT Phú Tân)
Tin đã đưa
 
 
 
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
timkiem
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
Phóng sự Phú Tân(07/03/2016)
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năn 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019