Cổng thông tin điện tử Huyện Phú Tân tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động HĐND - UBND
Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh An Giang giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về chính quyền địa phương tại Phú Tân (21/09/2018)

Sáng ngày 19/9/2018, Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh An Giang do ông Phan Huỳnh Sơn – Phó Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh đã đến giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về chính quyền địa phương năm 2017 trên địa bàn huyện Phú Tân. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Lâm Phước Trung – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện Ủy Phú Tân , ông Dương Văn Cường – Chủ tịch Ủy Ban nhân dân huyện, lãnh đạo các ban, ngành huyện.


Trong năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân đã xây dựng, trình Hội đồng nhân dân huyện ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội và những vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện được quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 26 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.  Phân công trách nhiệm cho 21 cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp và lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện trực tiếp chỉ đạo từng đầu công việc, qua đó, đã triển khai thực hiện 59/59 đầu công việc đạt 100%.

Nhìn chung, mọi hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện đều được giải quyết đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền trách nhiệm đã được phân công. Bộ máy cơ quan hành chính được tổ chức sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, việc bố trí cán bộ đảm bảo đúng chuẩn, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, hoạt động có hiệu quả, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý, điều hành và giải quyết công việc.

Báo cáo giải trình và đề xuất kiến nghị với đoàn giám sát, ông Dương Văn Cường – Chủ tịch Ủy Ban nhân dân huyện Phú Tân mong muốn các cơ quan có thẩm quyền xem xét nghiên cứu điều chỉnh các chỉ tiêu tính điểm phân loại đơn vị hành chính cấp huyện nhằm đảm bảo tính hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Đặc biệt là yếu tố đặc thù của từng vùng miền đối với các huyện cù lao ở đồng bằng khó đảm bảo theo quy định. Xem xét điều chỉnh Nghị định 08 ngày 25/01/2016 của Chính Phủ, cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân các huyện loại II được 3 Phó Chủ tịch, xã Loại II được 2 Phó Chủ tịch nhằm tạo sự thuận lợi trong điều hành nhiệm vụ chính trị tại phương./.

Nguồn phát hành :Lê Giàu
Tin đã đưa
 
 
 
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
timkiem
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
Phóng sự Phú Tân(07/03/2016)
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năn 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019