Cổng thông tin điện tử Huyện Phú Tân tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 
Lĩnh vực Kinh tế
NĂM 2018 - PHÚ TÂN ĐẠT NHIỀU KẾT QUẢ TÍCH CỰC TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI! (02/02/2019)

Năm 2018, huyện Phú Tân đã thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội khá nổi bật và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, với 16/16 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết HĐND huyện. Đây cũng là tiền đề, là động lực để huyện Phú Tân tiếp tục thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu trong phát triển kinh tế - xã hội năm mới 2019.
Trong 16/16 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, có 05 chỉ tiêu thực hiện vượt kế hoạch đề ra, chủ yếu là các chỉ tiêu về phát triển kinh tế. Cụ thể, tổng giá trị SX năm 2018 ước đạt 11.609.318 tỷ đồng, so cùng kỳ đạt 103,71%, so kế hoạch đạt 102,02% (trong đó, khu vực nông – lâm – thủy sản ước đạt 5.600,64 tỷ đồng, đạt 101,76% so kế hoạch; công nghiệp – xây dựng: 3.189,035 tỷ đồng, đạt 101,64%; dịch vụ: 2.819,643 tỷ đồng, đạt 102,99% so với kế hoạch).

Xác định nông nghiệp luôn là thế mạnh, huyện đã chọn thực hiện chủ đề năm 2018 là Năm nông nghiệp, với 02 lĩnh vực “Củng cố Tổ hợp tác, HTX nông nghiệp” và “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng” với nhiều định hướng, giải pháp tập trung phát triển cho lĩnh vực này và cũng đã đạt kết quả khá rõ nét. Đến nay, toàn huyện có 273,7 ha cây ăn trái, tăng 107,2 ha so năm 2017, đồng thời có 04 địa phương: Phú Thọ, Phú Long, Phú Mỹ và Tân Trung tổ chức họp dân thống nhất thực hiện chuyển đổi trồng cây ăn trái, thuộc các tiểu vùng xin chủ trương UBND tỉnh hỗ trợ theo phân kỳ.

Mô hình trồng rau trong nhà lưới tăng 15/03 nhà lưới so cùng kỳ, với tổng diện tích 13.800 m2 đang sản xuất, trong đó có 12 mô hình trồng nấm trong nhà, diện tích 2.079 m2, gồm các xã Phú Bình, Phú Thạnh, Tân Hòa, Chợ Vàm, Phú Hưng, Phú An, Phú Thành. Đánh giá về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong năm qua, Bí thư Huyện ủy Phú Tân Lâm Phước Trung cho biết: “Trong năm qua, bằng sự chung sức, chung lòng của cán bộ, nhân dân huyện nhà và bằng sự cố gắng học hỏi kinh nghiệm, đồng thời lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, Huyện Phú Tân đã thực hiện việc phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018 đạt thành quả đáng phấn khởi. Tiêu biểu là huyện đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi 1000 hecta từ đất vườn tạp, đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái, được nhân dân đồng tình ủng hộ, đến thời điểm này, toàn huyện bà con nông dân đã chuyển đổi được 273,7 ha cây ăn trái, tăng 107,2 ha so năm 2017. Nhờ vào sự đột phá đó mà đến nay tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 3%.

Toàn huyện hiện có 17 Hợp tác xã nông nghiệp (HTX.NN), với 2.063 thành viên và 90 Tổ hợp tác (THT), với 825 tổ viên, tổng diện tích làm dịch vụ là 19.887ha, chiếm 83,37% diện tích sản xuất, trong đó có 01 HTX làm 8 dịch vụ, 01 HTX làm 07 dịch vụ, còn lại là làm từ 3 đến 04 dịch vụ. Hoạt động THT, HTX.NN được nâng chất hàng năm, hiệu quả kinh tế và xã hội được duy trì, hiệu quả tưới tiêu được nâng cao, tổ chức sản xuất ngày càng ổn định, góp phần tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất cho nông dân và là đầu mối thực hiện các mô hình liên kết. Có 17/17 HTX đạt cơ bản các chỉ tiêu theo Luật HTX 2012; mô hình điểm HTX. NN Phú An gắn liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2016 – 2020 đạt thành công nhất định; thực hiện kế hoạch số 384 của UBND tỉnh An Giang về triển khai thí điểm mô hình đưa nhân lực trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc tại HTX.NN tỉnh An Giang giai đoạn 2018 – 2020, có 03 HTX.NN Phú An, Phú Thạnh và Chợ Vàm tiếp nhận 03 sinh viên. Đánh giá về tình hình hoạt động kinh tế hợp tác trong năm qua, Bí thư Huyện ủy Phú Tân Lâm Phước Trung nhấn mạnh: “Huyện vừa tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm kế hoạch củng cố, nâng chất hoạt động Tổ hợp tác, Hợp tác xã, nhìn chung có 05/17 Hợp tác xã, hoạt động từ 04 dịch vụ trở lên, bình quân lãi suất đạt từ 2,5%/tháng. Huyện đang định hướng cho các Hợp tác xã một mặt là củng cố kiện toàn theo Luật hợp tác xã 2012. Mặt khác tăng thêm dịch vụ để từng bước xây dựng Hợp tác xã hoạt động giống như hình thức Công ty cổ phần”.

Cơ sở hạ tầng và kết cấu hạ tầng ngày càng đồng bộ đáp ứng nhu cầu phát triển của đời sống. Đến cuối năm 2018, số hộ nghèo còn 1.520 hộ, chiếm tỷ lệ 2,83% (giảm 522 hộ so cùng kỳ), đạt tỷ lệ 123,7% kế hoạch, hộ cận nghèo còn 3.741 hộ, giảm 52 hộ so cùng kỳ, các lĩnh vực văn hóa – xã hội, y tế chuyển biến tích cực, Đặc biệt là Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã tổ chức thành công lễ kỷ niệm 50 năm thành lập huyện Phú Tân (12/1968 - 12/2018)… tiến độ xây dựng nông thôn mới hoàn thành theo kế hoạch đề ra, với 4/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Khép lại năm 2018 với những thành quả đáng trân trọng, trên cơ sở phân tích, đánh giá khách quan diễn biến tình hình và dự báo khả năng thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH. Năm 2019, huyện Phú Tân quyết tâm với những chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mới. Phấn đấu quy mô giá trị sản xuất đạt trên 11.931 tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 6.400 tỷ đồng; Tổng thu NSNN từ kinh tế trên địa bàn là 111.500 triệu đồng; Tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí hiện hành) giảm 0,5%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế: 85,83% dân số.

Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trên Bí thư Huyện ủy Phú Tân Lâm Phước Trung cho biết như sau: “Trước hết huyện sẽ tập trung định hướng phát triển cho nông nghiệp, để làm được điều đó huyện sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành để dần dần chuyển đổi nhận thức từ trong nội bộ để lan toả trong nhân dân liên quan đến nông nghiệp, vận động bà con nông dân chuyển dần sản xuất nông nghiệp truyền thống sang phát triển kinh tế nông nghiệp; Huyện sẽ tiếp tục chăm lo cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người dân, để tạo lan tỏa đến các lĩnh vực khác; Tiếp tục quan tâm đến việc đảm bảo an ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội, đáng chú ý là đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh thông tin để xây dựng huyện cù lao Phú Tân bình yên”.

Huyện cũng sẽ tiếp tục xây dựng Phú Tân trở thành huyện điển hình về phát triển nông nghiệp - nông dân - nông thôn, trên nền tảng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; có kết cấu hạ tầng KT-XH và môi trường từng bước hiện đại, phù hợp theo tiêu chí của tỉnh về xây dựng nông thôn mới; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch, đời sống vật chất và tinh thần của người dân tiếp tục được nâng cao, tăng cường tính chủ động phối hợp giữa ban ngành, địa phương và trách nhiệm cán bộ công chức trong thực hiện công vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước./.

Nguồn phát hành :Nguyễn Thắng (Đài TT Phú Tân)
Tin đã đưa
 
 
 
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
timkiem
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
Phóng sự Phú Tân(07/03/2016)
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năn 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019