Cổng thông tin điện tử Huyện Phú Tân tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 
Lĩnh vực Kinh tế
NĂM 2018, HUYỆN PHÚ TÂN THỰC HIỆN ĐẠT VÀ VƯỢT 16/16 CHỈ TIÊU! (10/01/2019)

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, trong điều kiện chịu tác động bất lợi về thị trường, giá cả nông sản tụt giảm, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, sụp lún, sạt lở đất sông, kênh, rạch đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân... song với sự quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, sự tham gia giám sát chặt chẽ của Hội đồng nhân dân huyện cùng với chủ động tích cực của các ban, ngành, Mặt trận - đoàn thể, các địa phương, doanh nghiệp và Nhân dân đã đảm bảo cho kinh tế trên địa bàn được phát triển ổn định. Qua đánh giá đến cuối năm 2018 huyện Phú Tân đã thực hiện đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu, chủ yếu là các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, đáng chú ý là tổng giá trị sản xuất đạt 11.609,318 tỷ đồng, so cùng kỳ đạt 103,71%, so kế hoạch đạt 102,02%, trong đó khu vực I đạt 5.600,64 tỷ đồng, so cùng kỳ đạt 100,3%, so kế hoạch đạt 101,76%, khu vực II đạt 3.189,035 tỷ đồng, so cùng kỳ đạt 106,24%, so kế hoạch đạt 101,64%, khu vực III đạt 2.819,643 tỷ đồng, so cùng kỳ đạt 108,71%, so kế hoạch đạt 102,99%.Thu hoạch lúa, nếp bằng cơ giới.

Xác định nông nghiệp vẫn là thế mạnh của huyện, nên trong năm qua huyện đã tập trung thực hiện tốt chủ đề Năm Nông nghiệp, đáng chú ý là huyện đã tập trung thực hiện ở 02 lĩnh vực “Củng cố, nâng chất Tổ hợp tác (THT), Hợp tác xã nông nghiện (HTX.NN) và “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng”.  Tổng diện tích gieo trồng 62.707 ha, trong đó lúa, nếp 62.207 ha, đạt 100% kế hoạch, chủ yếu tập trung vào các loại giống nếp CK 92 và CK 2003, còn lại là rau, màu các loại. Tổng sản lượng cả năm ước đạt 401.593 tấn (trong đó 363.186 tấn nếp), đạt 100,66% kế hoạch. Việc thực hiện liên kết tiêu thụ nông sản bước đầu tạo niềm tin giữa nông dân, Hợp tác xã với doanh nghiệp trong thực hiện hợp đồng thu mua. Các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tiếp tục được phát triển so với trước đây, tăng 15/03 nhà lưới so cùng kỳ, với tổng diện tích 13.800 m2 đang sản xuất, giá bán tại chợ khoảng 18.000 đồng/kg cao hơn so trồng theo phương pháp truyền thống từ 3.000 - 12.000 đồng/kg. Riêng đối với mô hình nhà lưới công nghệ cao có 04 hộ chính thức đăng ký thực hiện, với diện tích 7.000 m2. Thực hiện chủ trương chuyển đổi những diện tích đất sản xuất nếp, vườn tạp kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái có giá trị, đến nay bà con nông dân đã chuyển 273,7 ha cây ăn trái, tăng 107,2 ha so năm 2017, chủ yếu trồng xoài, dừa, cây có múi, chuối, nhãn, ổi, mãng cầu và các cây khác…Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với chỉnh trang, nâng cấp đô thị văn minh được cả hệ thống chính trị quan tâm, nhân dân hưởng ứng. Đến nay, huyện có 04 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới gồm Tân Hòa, Phú Bình, Phú Lâm và Hiệp Xương, thị trấn Chợ Vàm đạt đô thị loại V, thị trấn Phú Mỹ được Bộ Xây dựng công nhận đạt chuẩn đô thị loại IV, phấn đấu đến 2020 có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đi đôi với việc phát triển kinh tế, Huyện luôn quan tâm đầu tư xây dựng, nâng chất các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế. Chú trọng chăm lo thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ giúp đỡ các gia đình có công với nước, thực hiện khá đồng bộ công tác giảm nghèo gắn với đào tạo nghề và giải quyết việc làm... góp phần giảm hộ nghèo đến nay còn 1.520 hộ, chiếm tỷ lệ 2,83% (giảm 522 hộ so cùng kỳ), đạt tỷ lệ 123,7% kế hoạch, hộ cận nghèo còn 3.741 hộ, giảm 52 hộ so cùng kỳ. Đặc biệt là Huyện tổ chức thành công lễ  kỷ niệm 50 năm thành lập huyện Phú Tân (12/1968 - 12/2018).

 Ở lĩnh vực cải cách hành chính, mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý của hệ thống chính quyền từ huyện đến xã, thị trấn, chú trọng mối quan hệ hành chính giữa công dân với bộ máy công quyền. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, tích cực phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, thắt chặt kỷ luật, kỷ cương, phát huy truyền thống nhân ái trong các hoạt động xã hội từ thiện, tấm lòng hướng thiện “từ bi hỷ xả” của các chức sắc, chức việc, tín đồ chân tu tâm đạo của các tôn giáo, thông qua chính sách Đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, đảm bảo và tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng của mọi công dân.

Có thể nói đạt được kết quả trên là nhờ vào sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của UBND huyện, đã góp phần đưa bộ mặt kinh tế của huyện cù lao ngày càng phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, thì huyện Phú Tân vẫn còn gặp không ít khó khăn như Sản xuất nông nghiệp có duy trì phát triển nhưng chịu tác động bất lợi từ biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến bất thường, giá cả nông sản biến động bất lợi… nên giá trị sản xuất không tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và thu nhập của người nông dân. Thực hiện hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp với HTX và nông dân tiếp tục gặp khó khăn. Hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư chưa mang lại hiệu quả, nhà đầu tư còn ngán ngại. Nguồn phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 hạn hẹp.

Năm 2019, với mục tiêu phát triển là xây dựng Phú Tân trở thành huyện điển hình về phát triển nông nghiệp - nông dân và nông thôn, trên nền tảng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, có kết cấu hạ tầng KT - XH và môi trường từng bước hiện đại, phù hợp theo tiêu chí của tỉnh về xây dựng nông thôn mới. Cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội dân chủ, ổn định, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, tăng cường tính chủ động phối hợp giữa ban ngành, địa phương và trách nhiệm cán bộ công chức trong thực hiện công vụ. Theo đó, Huyện Phú Tân sẽ ra sức tập trung triển khai tốt đề án tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn huyện, tổ chức đánh giá để duy trì nhân rộng mô hình sản xuất 2 năm 5 vụ, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Duy trì và mở rộng diện tích trồng rau, màu theo hướng an toàn. Quan tâm xây dựng thương hiệu nếp Phú Tân là sản phẩm chủ lực của địa phương. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các HTX, THT theo Luật HTX năm 2012. Tổ chức đánh giá sơ kết việc xây dựng HTX.NN Phú An làm mô hình điểm trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2016 - 2020 để có phương hướng điều chỉnh phù hợp, bên cạnh đó đánh giá hiệu quả sản xuất thông qua hình thức giao khoán ruộng đất, củng cố năng lực HTX làm đầu mối liên kết cánh đồng lớn.

Tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động Ban hỗ trợ doanh nghiệp huyện, tăng cường mời gọi, đồng thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong triển khai dự án, sản xuất kinh doanh trên địa bàn và vận động khuyến khích, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp đến năm 2020 theo kế hoạch.

Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư và kêu gọi đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, mời gọi các doanh nghiệp đầu tư dự án sản xuất, đặc biệt là lĩnh vực chế biến các sản phấm Nếp.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nền nếp dạy và học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo. Chú trọng giáo dục đạo đức cho học sinh và vai trò nêu gương của thầy, cô giáo. Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, vận động mọi người chủ động tham gia bảo vệ sức khỏe và đẩy mạnh công tác y tế dự phòng và phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện thanh tra, kiểm tra các hoạt động hành nghề Y tư nhân để chấn chỉnh kịp thời các yếu kém, nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cơ sở hành nghề Y ngoài công lập. Tranh thủ nguồn vốn tỉnh để nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị y tế, từng bước đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống y tế cơ sở và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh cho Nhân dân.

Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch năm 2019 và duy trì nâng chất hoạt động du lịch lòng hồ Tân Trung, kết hợp du lịch tâm linh thị trấn Phú Mỹ, quan tâm quảng bá giới thiệu các sản phẩm truyền thống tại địa phương.

Thực hiện giảm nghèo bền vững, phấn đấu đến cuối năm 2019 giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,5% theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020. Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không tệ nạn ma túy, mại dâm. Quản lý tốt các đối tượng cai nghiện ma túy gắn thực hiện chính sách tái hòa nhập cộng đồng. Tăng cường kiểm tra và kịp thời phát hiện, xử lý tình trạng khai thác cát sông trái phép trên cơ sở phát huy Quy chế phối hợp giữa UBND xã, thị trấn với nhân dân trong việc giám sát. Tăng cường công tác kiểm tra bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh.

Năm 2018 đã khép lại, dưới sự lãnh đạo, điều hành của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, kinh tế - xã hội của huyện đã có nhiều thay đổi, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, người dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước, chúng ta có quyền hy vọng và tin tưởng bức tranh kinh tế - xã hội năm 2019 của huyện nhà sẽ có thêm những bước phát triển tốt đẹp hơn.

Nguồn phát hành :Nguyễn Thắng - Kiều Trinh (Đài TT Phú Tân)
Tin đã đưa
 
 
 
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
timkiem
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
Phóng sự Phú Tân(07/03/2016)
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năn 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019