Cổng thông tin điện tử Huyện Phú Tân tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 
Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội
Phú Tân tổng kết phong trào “TDĐKXDĐSVH”, thực hiện “Quy chế dân chủ ở cơ sở” năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 (15/03/2017)

Sáng ngày 14/3/2017, tại Hội trường Huyện ủy, huyện Phú Tân tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào “TDĐKXDĐSVH” và thực hiện “Quy chế dân chủ ở cơ sở” (QCDCƠCS) năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017. Đến dự Hội nghị có ông Trương Bá Trạng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; ông Lâm Phước Trung – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; ông Lê Khánh Hội – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy – Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện QCDCƠCS; ông Trương Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Trưởng Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện; Lãnh đạo các ban, ngành huyện thành viên 2 Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” và QCDCƠCS huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 88 Trưởng ban vận động ở 18 xã - thị trấn.Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2016 được các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện đạt được kết quả tích cực... Kết quả năm 2016, toàn huyện có trên 53.000  hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa chiếm 70,1% tổng số hộ trên địa bàn, 74 ấp đạt chuẩn văn hóa chiếm 84% tổng số ấp; 4/18 xã, thị trấn đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới; 124/143 cơ quan đơn vị thuộc xã đạt danh hiệu văn hóa. Việc thực hiện việc cưới, việc tang, lễ hội từng bước đi vào nề nếp, việc xây dựng các thiết chế văn hóa được chỉ đạo tích cực. Phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác tiếp tục duy trì và phát triển, góp phần quan trọng vào việc nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Theo đó, năm 2017, huyện Phú Tân tập trung nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ”. Với mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa;  ấp văn hóa, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa,….

Trong quá trình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, vai trò của cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể nhân dân được phát huy. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được duy trì thực hiện tốt. Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các địa phương, đơn vị được quan tâm kiện toàn, hoạt động ổn định và đi vào nề nếp, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp được triển khai thực hiện tốt. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Lâm Phước Trung – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân ghi nhận và đánh giá cao việc thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH và quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu, năm 2017, Ban Chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục tuyên truyền, thực hiện tốt Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương ( khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cở sở, đặc biệt tập trung vào 2 nội dung chính là vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Bí thư Huyện ủy còn nhấn mạnh: phải tiếp tục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, người đứng đầu trong việc tổ chức triển khai thực hiện 2 phong trào phải thật sự đồng bộ, thường xuyên, thực chất, nói đi đôi với làm.

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện đã khen thưởng cho 48 tập thể và 132 cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào “TDĐKXDĐSVH” và thực hiện QCDCƠCS năm 2016./. 

Nguồn phát hành :Văn Hai – Kim Sang (Đài TT Phú Tân)
Tin đã đưa
 
 
 
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
timkiem
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
Phóng sự Phú Tân(07/03/2016)
 
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
Cổng chào
Các đơn vị tiến hành dựng trại
Các đơn vị tiến hành dựng trại
Các đơn vị tiến hành dựng trại
Các đơn vị dựng trại xong
Các đơn vị dựng trại xong
Các đơn vị dựng trại xong
Các đơn vị dựng trại xong
Các đơn vị dựng trại xong
Các đơn vị dựng trại xong
Các đơn vị dựng trại xong
Các đơn vị dựng trại xong
Các đơn vị dựng trại xong
Các đơn vị dựng trại xong
Các đơn vị dựng trại xong
Các đơn vị dựng trại xong
Lễ đón tân binh
Lễ đón tân binh
Các tân binh sinh hoạt tại trại
Các tân binh sinh hoạt tại trại
Các tân binh sinh hoạt tại trại
Lãnh đạo huyện thăm tặng quà các Tân binh
Các bạn đoàn viên thanh niên, tân binh tham gia trò chơi vận động
Các bạn đoàn viên thanh niên, tân binh tham gia trò chơi vận động
Công tác chuẩn bị đốt lửa trại truyền thống
Đông đảo bà con, thân nhân gia đình Tân binh đến xem các tiết mục văn nghệ
Các tiết mục văn nghệ phục vụ
Các tiết mục văn nghệ phục vụ
Các tiết mục văn nghệ phục vụ
Các tiết mục văn nghệ phục vụ
Đốt lửa trại truyền thống
Đoàn chủ tịch, các Tân binh chào cờ
Đoàn chủ tịch, các Tân binh chào cờ
MC