Cổng thông tin điện tử Huyện Phú Tân tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 
Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội
Chuyên mục: NHÂN QUYỀN (08/12/2017)

HUYỆN PHÚ TÂN QUAN TÂM ĐẢM BẢO QUYỀN CON NGƯỜI       


        Cách đây 69 năm, vào ngày 10/12/1948, bà Eleanor Roosevelt, nguyên Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, đã đại diện Liên hiệp quốc đọc bản Tuyên ngôn Quốc tế nhân quyền lịch sử tại Paris (Pháp). Bản Tuyên ngôn này là nền tảng cho Bộ luật Nhân quyền Quốc tế, bao gồm hai công ước cơ bản về quyền con người (Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị và Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa). Ngày 4/12/1950, trong phiên họp toàn thể lần thứ 317, Liên hiệp quốc đã ban hành Nghị quyết chính thức công nhận ngày 10/12 hằng năm là ngày Nhân quyền thế giới.

        Tại Việt Nam, từ năm 1945, trong bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng tuyên bố: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Sau đó, các nội dung liên quan đến quyền con người đã được thể chế hóa trong bản Hiến pháp đầu tiên (Hiến pháp 1946). Qua 4 lần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn xác định con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc, mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đều hướng đến mục tiêu cao nhất là vì con người, chăm lo cho con người.
        Hiện nay, Việt Nam đã tham gia hầu hết các công ước quốc tế về quyền con người và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ được nêu trong các công ước đã tham gia, tuân thủ nghiêm túc các cam kết quốc tế về quyền con người. Cộng đồng quốc tế đánh giá cao những thành tựu quan trọng trong bảo đảm các quyền cơ bản của con người mà Việt Nam đạt được. Với nỗ lực và thành tựu bảo vệ quyền con người, Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế bầu làm thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc (nhiệm kỳ 2014 - 2016) và là thành viên của nhiều tổ chức có uy tín khác trên thế giới. Điều này khẳng định, Việt Nam không chỉ bảo đảm tốt quyền con người, quyền công dân, mà còn có nhiều đóng góp cho cuộc đấu tranh vì nhân quyền trên thế giới.
        Đối với huyện Phú Tân, trong thời gian qua, các cấp, các ngành đã cụ thể hóa và tổ chức triển khai đầy đủ những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về “nhân quyền”, tiêu biểu như:
        - Thực hiện tốt công tác xây dựng, thực hiện chính sách pháp luật về đảm bảo quyền con người. Riêng trong năm 2017, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp đã ban hành trên 750 văn bản nhằm triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân như: Kế hoạch 2259/KH-UBND, ngày 25/8/2017 về triển khai thu thập thông tin người di cư tự do từ Campuchia về nước; Công văn 2064/UBND-TP, ngày 04/8/2017 về thực hiện việc cấp lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; Công văn 2073/UBND-TP, ngày 07/8/2017 về việc rà soát, cập nhật, chuẩn hóa công bố thủ tục hành chính… Kịp thời thực hiện chứng thực các loại văn bản, cải chính khai sinh, đăng ký kết hôn, thay đổi hộ tịch… có liên quan đến quyền “nhân thân” của công dân, không để chậm trễ, tồn đọng. Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với các hình thức như: cung cấp tài liệu, tuyên truyền miệng, hội thi, thông qua hoạt động các câu lạc bộ, công tác hòa giải, thực hiện “Ngày pháp luật”… thu hút trên 23.000 lượt cán bộ, công nhân viên chức và quần chúng nhân dân tham dự.
        - Thực hiện đầy đủ và đảm bảo quyền con người trên các lĩnh vực, đặc biệt là chính sách giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa và các chính sách đối với phụ nữ, trẻ em, đối tượng dễ bị tổn thương. Trong năm các cấp, các ngành đã cất mới 23 căn nhà cho hộ gia đình có công với cách mạng, trị giá hàng tỷ đồng; cấp 20.763 thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em và người nghèo; chi trợ cấp thường xuyên, đột xuất, thăm hỏi, chúc thọ, chúc tết… cho 24.840 lượt đối tượng, với số tiền trên 26 tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn tạo điều kiện cho 674 hộ gia đình tiếp cận nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội, với số tiền gần 20,5 tỷ đồng nhằm học tập, sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống. Duy trì thực hiện các mô hình trợ giúp phụ nữ, trẻ em yếu thế như “Địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh”, “Trợ giúp trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em khuyết tật”, khám lọc khuyết tật cho trẻ em…
        - Với đặc thù là địa bàn trọng điểm về tôn giáo, cấp ủy, chính quyền huyện Phú Tân đã luôn tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo trên địa bàn hoạt động theo đúng Hiến chương, Điều lệ và quy định của pháp luật; giải quyết kịp thời các nhu cầu và đề nghị chính đáng, đúng pháp luật của tổ chức tôn giáo và tín đồ có uy tín trong tôn giáo; thường xuyên thăm hỏi, gặp gỡ, tặng quà các tổ chức tôn giáo, cơ sở thờ tự, chức sắc, chức việc, người có uy tín trong tôn giáo nhân các dịp lễ, tết nhằm xây dựng mối đoàn kết, gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền với các tổ chức tôn giáo, tạo điều kiện để nhân dân “tự do tín ngưỡng” theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, trong năm 2017, Công an huyện đã ký kết kế hoạch phối hợp Ban trị sự Trung ương PGHH và Ban hành giáo 03 nhà thờ tuyên truyền trong tín đồ có đạo đảm bảo an ninh trật tự tại các buổi thuyết giảng giáo lý trên địa bàn, tạo được sự đồng thuận và hướng ứng tích cực của hầu hết các tín đồ.
        - Ngoài ra, địa phương luôn tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn nước ngoài, việt kiều đến địa bàn học tập, công tác, tài trợ, tham quan, du lịch phù hợp với quy định của pháp luật.
        Với những nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền trong việc không ngừng bảo đảm và cải thiện các quyền cơ bản của người dân, đại bộ phận nhân dân Phú Tân luôn yên tâm lao động, học tập, sản xuất, đời sống vật chất, tinh thần từng bước được cải thiện, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, qua đó củng cố thêm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của Nhà nước.
        Có thể nói, những thành tựu trong đảm bảo và phát triển quyền con người của huyện Phú Tân nói riêng, ở Việt Nam nói chung là kết quả của quan điểm xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa “của dân, do dân và vì dân” của Đảng và Nhà nước ta, cũng như chính sách nhất quán luôn đặt con người vào vị trí trung tâm của sự phát triển và luôn hướng tới mục tiêu cao nhất đó là tôn trọng và bảo đảm các quyền con người.
        Tuy nhiên, hiện nay vẫn có những giọng điệu xuyên tạc, bóp méo, phản ảnh không đúng về tình hình nhân quyền tại Việt Nam, của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội với ý đồ xấu, hòng phá hoại sự ổn định và kìm hãm sự phát triển của đất nước, hoặc dùng chiêu bài nhân quyền can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, bằng những thông tin trên mạng internet không được kiểm chứng, thông tin phiến diện, thiếu khách quan, không phản ánh đúng bản chất sự việc hoặc không thể hiện đúng bản chất, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước ta. Nhưng dù bằng chiêu trò gì chăng nữa, các thế lực thù địch, phản động cũng không thể phủ nhận được những thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm ngày càng tốt hơn các quyền của người dân, cũng như những ghi nhận, đánh giá của cộng đồng quốc tế và thực tiễn sinh động trên đất nước Việt Nam nói chung và huyện Phú Tân nói riêng, đã bác bỏ hoàn toàn các luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật của các thế lực thù địch cùng một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí đối với Việt Nam.
        Thiết nghĩa với trách nhiệm là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mỗi người dân cần tích cực tham gia vào quá trình xây dựng, thực hiện, đảm bảo và thúc đẩy quyền con người. Bên cạnh đó cần tỉnh táo, cảnh giác và kiên quyết đấu tranh với những thủ đoạn lợi dụng nhân quyền để tác động đến tâm lý, tình cảm của nhân dân và chính trị hóa, gây rối an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
        Riêng đối với chính quyền các cấp cần chủ động thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, các chính sách về tôn giáo, an sinh xã hội, chính sách đối với nhóm người dễ bị tổn thương…, không ngừng cải thiện đời sống nhân dân, đảm bảo các quyền con người; kịp thời phát hiện và xử lý những hạn chế, thiếu sót của các tổ chức, cá nhân trong việc thực thi các quyền cơ bản của con người; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, mở rộng dân chủ trong Đảng và trong xã hội.
        Đối với Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, Ban Tuyên giáo và các binh chủng tuyên truyền từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả thực hiện “nhân quyền” của huyện, tỉnh và đất nước; kịp thời đấu tranh, phản bác, vạch trần các luận điệu vu cáo, xuyên tạc về vấn đề “nhân quyền” ở Việt Nam; đồng thời tuyên truyền để mọi người dân vững tin vào chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong đảm bảo và thực thi “quyền con người”./.

Nguồn phát hành :Phạm Văn Sén Ban tuyên giáo Huyện ủy
Tin đã đưa
 
 
 
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
timkiem
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
Phóng sự Phú Tân(07/03/2016)
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
Tiêu đề
MC
Các tiết mục văn nghệ phục vụ
Các cổ động viên
Các cổ động viên
Các cổ động viên
Gương người thật
Gương người thật
Gương người thật
Các thí sinh
Lãnh đạo tỉnh đoàn, Huyện ủy, Ban dân vận, UBND huyện, UBMTTQ, Ban tuyên giáo huyện ủy tham dự
06 - Lãnh đạo tỉnh đoàn, Huyện ủy, Ban dân vận, UBND huyện, UBMTTQ, Ban tuyên giáo huyện ủy tham dự (3)
Anh Cao Minh Hải - Bí thư huyện đoàn phát biểu khai mạc hội thi