Cổng thông tin điện tử Huyện Phú Tân tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 
Giai đoạn 2011 - 2015
Skip portlet Portlet Menu
 Thông báo công bố quy hoạch mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng huyện Phú Tân đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 (28/08/2012)

Căn cứ Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 06/06/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân ban hành Thông báo số 579/TB-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2012 về công bố quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng huyện Phú Tân đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Xem tiếp...
 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015 (17/08/2012)

           Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 06/9/2010 về việc Đại hội đại biểu đảng bộ huyện Phú Tân nhiệm kỳ 2010 – 2015, ngày 06 tháng 12 năm 2011, Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân đã ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND về việc phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2015.

Xem tiếp...

Trang đầu Trang kế1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
timkiem
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
Phóng sự Phú Tân(07/03/2016)
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năn 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019