Cổng thông tin điện tử Huyện Phú Tân tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 
Lịch sử phát triển
Skip portlet Portlet Menu

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH HUYỆN PHÚ TÂN

 

 

Phú Tân là huyện mới hình thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở An Giang, trên một vùng đất đầy biến động lịch sử; là nơi phát sinh đạo Phật giáo Hòa Hảo, một tôn giáo lớn ở đồng bằng sông Cửu Long, vào cuối những năm 30 của thế kỷ XX.

 

Xưa kia, dưới thời Chúa Nguyễn, các thôn ấp ở địa bàn Phú Tân thuộc quyền cai quản của Tân Châu đạo thuộc dinh Long Hồ theo chế độ quân quản. Từ khi Gia Long lên ngôi (1802) cho đến năm 1831, Phú Tân thuộc địa phận huyện Vĩnh An, trấn Vĩnh Thanh. Năm 1832, Minh Mạng chia trấn thành các tỉnh, Phú Tân thuộc địa phận Tổng An Thành và An Lương, huyện Đông Xuyên, phủ Tuy Biên, tỉnh An Giang. Lỵ sở huyện Đông Xuyên đặt tại Long Sơn trên nền thành cũ của Bảo Tân Châu (nay còn địa danh Giồng Thành).

 

Năm 1867, Thực dân Pháp chiếm An Giang, năm 1889 lập 2 tỉnh Long Xuyên và Châu Đốc. Năm 1889, địa bàn Phú Tân thuộc tỉnh Châu Đốc, nằm trong bốn xã của quận Tân Châu là Long Sơn, Phú Lâm, Phú An, Hoà Hảo và bốn xã của quận Châu Phú là Hoà Lạc, Hưng Nhơn, Hiệp Xương, Bình Thạnh Đông.

 

 Tháng 12 năm 1968 huyện Phú Tân chính thức được thành lập với địa bàn như trên. Tên Phú Tân xuất phát từ việc ghép tên của hai huyện Châu Phú và Tân Châu.

 

Tháng 9 năm 1974, huyện Phú Tân nhập thêm một số xã của huyện Hồng Ngự, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp để chia thành hai huyện Phú Tân A và Phú Tân B. Phú Tân A gồm các xã: Long Sơn, Phú Lâm, Hoà Lạc, Châu Giang, Long Thuận, Phú Thuận. Phú Tân B có các các xã: Phú An, Hưng Nhơn, Hiệp Xương, Hoà Hảo, Bình Thạnh Đông, Tân Huề, Tân Quới và Tân Long.

 

Năm 1976, lập lại tỉnh An Giang, giải thể 2 huyện Phú Tân A và Phú Tân B, lập huyện mới Phú Tân gồm 10 đơn vị hành chính là các xã: Long Sơn, Phú Lâm, Phú An, Hoà Hảo, Hưng Nhơn, Hiệp Xương, Hoà Lạc, Châu Giang, Bình Thạnh Đông và thị trấn Mỹ Lương.

 

Năm 1979, huyện Phú Tân thành lập thêm 5 xã mới: Phú Thạnh, Phú Thành, Phú Thọ, Phú Bình và thị trấn Chợ Vàm.

 

Năm 1980, xã Hoà Hảo đổi tên thành xã Tân Hoà, xã Hưng Nhơn đổi tên thành xã Phú Hưng, xã Châu Giang đổi tên thành xã Phú Hiệp, thị trấn Mỹ Lương chuyển thành xã Phú Mỹ, năm 1997 nâng xã Phú Mỹ lên thành thị trấn Phú Mỹ.

 

Năm 1984, thành lập thêm 2 xã mới là Phú Xuân và Phú Long.

Tháng 5 năm 2003 thành lập xã mới Long Hoà (tách ra từ xã Long Sơn), cuối năm 2003 thành lập thêm xã mới Tân Trung (tách ra từ xã Tân Hòa). Đến năm 2009, xã Long Sơn và một phần xã Phú Hiệp được nhập về thị xã Tân Châu, hiện nay huyện Phú Tân có 16 xã và 2 thị trấn với tổng số 88 ấp.

Từ quá trình đấu tranh chinh phục thiên nhiên, chống xâm lược áp bức, cư dân đã sớm hình thành và phát triển tinh thần đoàn kết, tinh thần độc lập tự chủ, tự cường; đức tính cần cù, sáng tạo, dũng cảm, kiên trì và ngay thẳng; tình làng nghĩa xóm thấm đượm, giàu nghĩa cử tương thân, tương ái… Đó là những truyền thống tốt đẹp và quý báu của nhân dân địa phương.

Ngày nay, Phú Tân là một trong những huyện trọng điểm sản xuất lương thực với năng suất và chất lượng vào loại cao của tỉnh. Bằng tiềm năng kinh tế và lực lượng lao động đồi dào, Đảng bộ và nhân dân Phú Tân đang phấn đấu xây dựng quê hương giàu đẹp, biến Phú Tân trở thành một trong những trung tâm kinh tế - văn hóa tiêu biểu của vùng nông thôn An Giang./.

(Nguồn: Sơ thảo Phú Tân 30 năm đấu tranh và xây dựng 1968-1998)
 
 
 
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
timkiem
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
Phóng sự Phú Tân(07/03/2016)
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năn 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019