Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân tổ chức kỳ họp bất thường quyết định một số nội dung về Kinh Tế - Xã Hội

Sáng này 25/5/2020, HĐND huyện Phú Tân khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 11 (Bất thường) để quyết định một số nội dung liên quan đến tình hình kinh tế xã hội. Đồng chí Lâm Phước Trung, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp, đại biểu đã biểu quyết thông qua Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, giai đoạn 2021-2025(nguồn vốn ngân sách Huyện quản lý); dự thảo Nghị quyết về giao thẩm quyền cho UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp huyện quản lý; dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn sử dụng nguồn vốn ngân sách năm 2019 cho các nhiệm vụ tiếp tục chi năm 2020.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lâm Phước Trung, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện tập trung, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBBD các xã, thị trấn triển khai kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của HĐND đã được thông qua. Đồng thời đề cao trách nhiệm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, kịp thời nắm bắt khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết để phản ánh với Thường trực HĐND huyện, UBND huyện. Thường trực HĐND huyện, 02 Ban HĐND huyện, các tổ đại biểu, UBMTTQ huyện và các tổ chức chính trị tập trung giám sát chặt chẽ quá trình triển khai đảm bảo Nghị quyết được triển khai nghiêm túc./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH