Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân: xã Phú Lâm đại hội điểm thi đua yêu nước lần thứ VI, giai đoạn 2015-2020

Sáng ngày 12/6, UBND xã Phú Lâm, huyện Phú Tân tổ chức đại hội thi đua yêu nước lần thứ II, giai đoạn 2015-2020, phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Đây là điểm theo chỉ đạo của huyện Phú Tân để rút kinh nghiệm cho các đơn vị, cũng là bước chuẩn bị để tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến cấp huyện mà huyện chọn làm điểm chỉ đạo. Ông Trương Thanh Nhàn – Phó chủ tịch UBND huyện đến dự và chỉ đạo.

5 năm qua, các phong trào thi đua của xã Phú Lâm đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực kinh tế, xã đã chuyển dịch 24,5 hecta đất vườn tạp kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái; nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao mang lại hiệu quả kinh tế , góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người đạt 52,23 triệu đồng/người. Lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế và công tác an sinh xã hội ngày càng được quan tâm. Đến nay, xã đã thực hiện đạt 16/19 tiêu chí chương trình mục tiêu quốc gia nâng cao. Trong 5 năm qua, xã đã huy động các nguồn lực đóng góp 14 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến gắn với những việc làm hiệu quả, mô hình mới, thiết thực đang được nhân rộng. Tiêu biểu như: phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng gia sản xuất nâng cao thu nhập của nông dân; phong trào đóng góp mua xe chuyển bệnh; thành lập tổ sửa chữa cầu đường góp phần nâng cấp thông nông thôn; mô hình hiến đất làm các công trình phúc lợi; mô hình mua bình chữa cháy, cất nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo…

Thay mặt lãnh đạo huyện, Phó chủ tịch UBND huyện Trương Thanh Nhàn đánh giá cao những kết quả mà phong trào thi đua yêu nước của xã Phú Lâm đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời, đề nghị phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới tiếp tục thực hiện với mục tiêu thiết thực cụ thể, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. đơn vị. Trong đó, chú ý việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể điển hình,v.v......

Dịp này, UBND huyện Phú Tân khen thưởng cho 5 tập thể, UBND xã Phú Lâm khen thưởng cho 7 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015-2020./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH