Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Mỹ: chi hỗ trợ người bán vé số dạo bị ảnh hưởng dịch Covid - 19

Ngày 26/8, UBND thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân tổ chức chi trả tiền hỗ trợ cho người bán vé số dạo trên địa bàn gặp khó khăn do đại dịch covid 19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Đợt này, thị trấn chi trả cho 113 đối tượng là người bán vé số dạo, mỗi đối tượng được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng, tổng số tiền chi trả đợt này trên 108 triệu đồng. Thị trấn đảm bảo chi đúng và chi đủ cho tất cả những người được hỗ trợ.

Trước đó, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, trên cơ sở công văn chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện, UBND thị trấn đã chủ động xây dựng kế hoạch và đôn đốc các cán bộ chuyên môn khẩn trương triển khai thực hiện rà soát các đối tượng được thụ hưởng theo đúng quy định. Trong những ngày tới thị trấn Phú Mỹ sẽ triển khai nhanh cho các đối tượng còn lại./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH