Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân triển khai lắp đặt hệ thống camera an ninh

Triển khai thực hiện Đề Án An Giang điện tử, sáng ngày 28/11, Ủy ban nhân huyện Phú Tân triển khai lắp đặt hệ thống camera an ninh và Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tại các xã, thị trấn. Ông Trương Thanh Nhàn – Phó chủ tịch Ủy Ban nhân dân huyện Phú Tân chủ trì hội nghị.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Phú Tân đã có 153 camera an ninh, trong đó, có 93 camera đặt tại các xã Phú Thạnh, Phú Bình, Hòa Lạc, Tân Hòa và thị trấn Phú Mỹ có thể tích hợp vào trung tâm giám sát. Năm 2020, huyện Phú Tân sẽ lắp đặt 210 camera an ninh và xây dựng trung tâm giám sát kết nối các xã, thị trấn đến huyện. Đối với Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến sẽ triển khai đồng bộ khắp các xã, thị trấn.Tổng kinh phí đầu tư ban đầu để hê thống hoạt động trên 500 triệu đồng

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Thanh Nhàn – Phó chủ tịch Ủy Ban nhân dân huyện Phú Tân  nhấn mạnh: Việc triển khai lắp đặt hệ thống camera na ninh tại 18 xã, thị trấn được triển khai thực hiện trên tinh thần xã hội hóa, do đó, các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về ý nghĩa và vai trò của hệ thống camera an ninh, nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đối với các ngành chuyên môn phối hợp chặt chẽ để triền khai thực hiện đề án đạt hiệu quả cao./.