Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

THÔNG BÁO: Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá Khu đất chợ Phú Thành, xã Phú Thành, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phú Tân thông báo công khai việc lựa chọn Tổ chức đấu giá khu đất Chợ Phú Thành, xã Phú Thành, huyện phú Tân như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

1.1. Tên người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phú Tân.

1.2. Địa chỉ: số 171 Tôn Đức Thắng, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

- Khu đất Chợ Phú Thành: Tọa lạc tại ấp Phú Thượng, xã Phú Thành, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

- Vị trí khu đất: Thửa đất số 103, tờ bản đồ số 12, thuộc khu vực Trung tâm chợ xã (Chợ Phú Thành); được xác định theo quyết định số 70/2019/QĐUBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh An Giang.

- Diện tích: 1.413m 2 .

- Mục đích sử dụng đất: Đất chợ.

- Hình thức khai thác: Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất.

- Thời hạn cho thuê: 20 năm.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

- Giá khởi điểm: 1.473.000 đồng/năm (Một triệu, bốn trăm bảy mươi ba ngàn đồng trên một năm).

(Đơn giá trúng đấu giá được ổn định 10 năm, hết thời gian ổn định thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất theo chính sách về thu tiền thuê đất đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá; mức điều chỉnh không vượt quá 30% đơn giá thuê đất trúng đấu giá hoặc đơn giá thuê đất của kỳ ổn định liền kề trước đó theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3 Quyết định số 83/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

4. Tiêu chí lựa chọn

Tổ chức đấu giá tài sản:

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá quyền sử dụng đất: Có hội trường sức chứa từ 100 người trở lên (không phải hội trường thuê, mượn).

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Là tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật. Có đầy đủ Quyết định thành lập có ngành nghề phù hợp theo quy định của pháp luật; Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên. Có kinh nghiệm đấu giá tài sản Nhà nước từ 15 năm trở lên trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các Tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Đã tổ chức ít nhất 05 cuộc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất tương tự gần nhất (trong thời hạn 12 tháng gần nhất).

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nhận hồ sơ: trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày ra Thông báo.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phú Tân, địa chỉ: số 171 Tôn Đức Thắng, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Nộp trực tiếp (trong giờ hành chính) hoặc theo đường Bưu điện (được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ của ngày kết thúc nhận hồ sơ đăng ký).

- Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phú Tân sẽ gửi thông báo đến Tổ chức đấu giá được lựa chọn. Tổ chức đấu giá không nhận được thông báo là tổ chức đấu giá không được lựa chọn, hồ sơ gửi đăng ký tham gia không được hoàn trả lại.

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phú Tân thông báo đến các Tổ chức đấu giá biết và đăng ký./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH