Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang công nhận xã Phú Hưng, Phú Thạnh, Bình Thạnh Đông huyện Phú Tân đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2019

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình vừa ký Quyết định số 3257/QĐ-UBND, 3258/QĐ-UBND, 3259/QĐ-UBND Công nhận 03 xã Phú Hưng, Phú Thạnh và Bình Thạnh Đông huyện Phú Tân đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2019.

Sau 9 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, ba xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và 49/49 chỉ tiêu.

Theo báo cáo UBND xã Phú Hưng, tổng kinh phí huy động xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2019 được hơn 183 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp trên 9,5 tỷ đồng. Hiện thu nhập bình quân đầu người đạt trên 46,73 triệu đồng.

Theo báo cáo UBND xã Phú Thạnh, tổng kinh phí huy động xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2019 được hơn 205 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp trên 12,5 tỷ đồng. Hiện thu nhập bình quân đầu người đạt trên 47,6 triệu đồng, tăng hơn 32,992 triệu đồng so với năm 2011

Theo báo cáo UBND Bình Thạnh Đông, tổng kinh phí huy động xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2019 được hơn 253 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp trên 19,8 tỷ đồng. Hiện thu nhập bình quân đầu người đạt trên 47,51 triệu đồng, tăng gấp 3 lần so với năm 2011

Theo Quyết định, Ủy ban nhân dân ba xã tiếp tục duy trì và nâng chất những tiêu chí đã đạt. Chủ tịch UBND huyện Phú Tân chỉ đạo, hỗ trợ, kiểm tra để xã Phú Hưng, Phú Thạnh, Bình Thạnh Đông giữ vững danh hiệu “Xã nông thôn mới”./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH