Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021

Sáng ngày 01/04/2021, Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân khóa XI, tổ chức kỳ họp lần thứ 15, để tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đến dự có ông Võ Anh Kiệt – nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang, các vị đại biểu HĐND tỉnh trúng cử trên địa bàn huyện Phú Tân; đồng chí Huỳnh Thành Danh – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy Phú Tân; đồng chí Lê Nguyên Châu – Chủ tịch UBND huyện, cùng các vị đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đến dự. Dịp này, UBND huyện khen thưởng cho 06 tập thể, 22 cá nhân có nhiều đóng góp trong nhiệm kỳ 2016-2021.

(Chủ tọa kỳ họp)

Nhiệm kỳ qua, HĐND huyện Phú Tân có nhiều đổi mới, phát huy được vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật; xem xét, quyết định nhiều chủ trương, giải pháp trên các lĩnh vực, vấn đề quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh của địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện tổ chức thành công 15 kỳ họp, trong đó có 02 kỳ họp bất thường và 01 kỳ họp chuyên đề, qua đó đã thông qua 56 nghị quyết liên quan phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn và 36 nghị quyết về công tác tổ chức nhân sự…

Về công tác giám sát giữa 02 kỳ họp. Thường trực, 02 ban HĐND và các tổ đại biểu HĐND huyện đã thành lập 37 đoàn giám sát trước kỳ họp và giám sát chuyên đề, nội dung tập trung về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn. Ngoài ra, giám sát chuyên đề tập trung vào những vấn đề bức xúc nổi cộm phù hợp với nguyện vọng chính đáng của cử tri, như: Thực hiện cải cách hành chính, chính sách an sinh xã hội, dạy nghề, giải quyết việc làm, việc thanh toán bảo hiểm y tế, cất nhà ở cho hộ nghèo...

(Đc Huỳnh Thành Danh – Bí thư huyện ủy tặng giấy khen cho các tập thể)

             Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện tổ chức 27 cuộc tiếp xúc cử tri tại 185 điểm, có hơn 14.800 lượt cử tri tham dự, trong đó 537 lượt cử tri có ý kiến đóng góp. Tỷ lệ đại biểu HĐND huyện - xã tham gia tiếp xúc cử tri đạt từ 90% trở lên và đảm bảo các điểm tiếp xúc đều có lãnh đạo chủ chốt huyện, xã tham dự.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH