Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

- Thủ trưởng cơ quan giải quyết Thủ tục hành chính
    Số điện thoại: 02963.827.227
    Email: htnam@angiang.gov.vn

 

- Tổ kiểm tra công vụ huyện Phú Tân

    Số điện thoại: 02963.586.513

    Email: kiemtracongvu.phutan@angiang.gov.vn

 

- Cơ quan kiểm soát Thủ tục hành chính
    Số điện thoại: 02963.957.006
    Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 

- Tổ kiểm tra Công vụ tỉnh

    Số điện thoại: 0378.247.247

    Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • <<
 • <
 • 1
 • >
 • >>
Thông báo
Lịch công tác
 • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
 • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
 • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
 • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
 • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
 • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH