Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Hội đồng nhân dân Huyện Phú Tân Khóa XI, Nhiệm kỳ 2016-2021 họp chuyên đề về công tác cán bộ

Chiều 28/8/2020, Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp lần thứ 13 (chuyên đề) để thông qua nội dung các văn bản có liên quan về công tác cán bộ, miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh HĐND.

Cụ thể, HĐND huyện tiến hành miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Võ Minh Luân; miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Thanh Tân; miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Giáp Minh Triết.

(Tiến hành bầu miễn nhiệm các chức danh)

Đồng thời tiến hành bầu bổ sung chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Quyền. Bầu bổ sung chức vụ Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Thanh Tân.

Kỳ họp cũng tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XI với ông Trương Thanh Nhàn và chức vụ Chủ tịch UBND huyện khóa XI với ông Dương Văn Cường (nghĩ hưu theo chế độ).

(Tân chủ tịch UBND huyện Phú Tân Lê Nguyên Châu phát biểu nhận chức)

Đại biểu cũng tiến hành bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện khóa XI đối với ông Lê Nguyên Châu (Phó Bí thư Huyện ủy Phú Tân) với số phiếu bầu 36/38 (vắng 02 đại biểu); miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 với ông Lâm Phước Trung (nghĩ hưu theo chế độ)./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH