Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Năm 2019, Phú Tân đã đưa 57 lao động đi làm việc ở nước ngoài

Ngày 24/12/2019, ông Phạm Sơn, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh An Giang cho biết, thời gian qua lãnh đạo tỉnh rất quan tâm đến công tác giải quyết việc làm cho người lao động (LĐ), đặc biệt là đưa LĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo đó, Sở LĐTBXH chủ động triển khai, tuyên truyền các chính sách hỗ trợ cho người LĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đến các xã, phường, thị trấn, khóm, ấp. Qua đó, người LĐ được hỗ trợ chi phí ban đầu (đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, tiền ăn…) đặc biệt là chính sách hỗ trợ vay vốn tín chấp được nâng lên 80 triệu/LĐ.

Trong năm 2019, đã hỗ trợ chi phí ban đầu cho 106 LĐ, số tiền 273.475.000 đồng; hỗ trợ tín dụng cho 182 LĐ với số tiền 9.545 triệu đồng; dự kiến đến cuối năm 2019 sẽ tiếp tục giải ngân khoảng 20 với số tiền 1.600 triệu đồng.

Theo ông Phạm Sơn, từ các giải pháp nêu trên cùng với sự nổ lực, tích cực tham gia của các ngành, đoàn thể, các địa phương, các doanh nghiệp và đặc biệt là nhận thức, sự quan tâm của người LĐ, người dân đối với hoạt động đưa LĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từng bước được nâng lên.

Kết quả năm 2019 đã có 518 LĐ của tỉnh An Giang (nữ 244) đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó, huyện Phú Tân đã đưa 57 LĐ, tại các thị trường như: Nhật Bản 44 LĐ, Đài Loan 10, Hàn Quốc 3…

Số lượng LĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tăng không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho người LĐ mà còn thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, giúp người LĐ tiếp thu kiến thức, kỹ năng, rèn luyện tác phong và ý thức kỷ luật LĐ, khi quay trở về sẽ là nguồn nhân lực đáng quý đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội. LĐ đi làm việc tại các thị trường Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, … hầu hết có việc làm ổn định, thu nhập cao, điều kiện làm việc tốt, vì vậy nhiều người đã ý thức được việc đi làm việc ở nước ngoài là một trong những giải pháp hiệu quả để có việc làm tốt, cải thiện cuộc sống … từ đó chủ động đăng ký tham gia.

            Nhằm đẩy mạnh thực hiện công tác đưa An Giang đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hiệu quả hơn trong thời gian tới, toàn tỉnh phấn đấu trong năm 2020 đưa từ 500 LĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó, huyện Phú Tân sẽ đưa 56 LĐ.