Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp cuối năm 2019

Trong 02 ngày 18 và 19/12/2019, HĐND huyện Phú Tân khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tổ chức Kỳ họp lần thứ 10, để kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; xem xét ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Ông Lâm Phước Trung, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì.

Năm 2019, nhờ sự đoàn kết, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, UBND huyện, sự giám sát chặt chẽ của HĐND huyện cùng với sự nỗ lực của các ngành, các cấp, kinh tế của huyện Phú Tân phát triển toàn diện trên cả 03 mặt: Kinh tế - xã hội - Quốc phòng an ninh, huyện thực hiện đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu của Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra; Tổng giá trị sản xuất đạt trên 12.000 tỷ đồng, so cùng kỳ đạt trên 103%. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất (Giá SS 2010) đạt trên 12.009 tỷ đồng, so cùng kỳ đạt 103,44%, so kế hoạch đạt 100,65%. Chia theo khu vực: Nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 5.613 tỷ đồng, so cùng kỳ đạt 100,24%, so kế hoạch đạt 100,02%; Công nghiệp – Xây dựng đạt 3.385 tỷ đồng, so cùng kỳ đạt 106,16%, so kế hoạch đạt 101,42%; Dịch vụ 3.009 tỷ đồng, so cùng kỳ đạt 106,74%, so kế hoạch đạt 100,97%. Nhiều công trình dự án trọng điểm được triển khai. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,62%; Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục đi vào chiều sâu, giải quyết việc làm đạt theo kế hoạch năm; kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước được siết chặt; quốc phòng, an ninh được đảm bảo...

Tại kỳ họp lần này, Các đại biểu HĐND huyện đã tiến hành biểu quyết thông qua 08 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế; thu, chi ngân sách, đầu tư xây dựng, sử dụng đất nguồn vốn ngân sách... Đồng thời tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ủy viên UBND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH