Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân kiểm tra các quầy thuốc tây và cơ sở kinh doanh khẩu trang y tế

Để ngăn chặn hành vi tăng giá bán khẩu trang y tế để trục lợi, sáng ngày 04/2, Phòng y tế huyện Phú Tân phối hợp Đội quản lý thị trường số 5 thành lập đoàn tiến hành kiểm tra các quầy thuốc tây và cơ sở kinh doanh khẩu trang y tế trên địa bàn huyện.

Tại các nơi đoàn đã kiểm tra các thủ tục giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp pháp, nhãn hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ, việc chấp hành các quy định về chất lượng sản phẩm, niêm yết giá, đặc biệt là giá bán khẩu trang y tế và thuốc sát trùng khô,v.v.... Qua kiểm tra, nhìn chung hầu hết các quầy thuốc và cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện đều tuân thủ theo quy định. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng tuyên truyền, nhắc nhở và cho các cơ sở ký cam kết thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá theo quy định; không được lợi dụng thời cơ bán găm hàng để tăng giá làm bất ổn thị trường khẩu trang y tế.

Sắp tới, đoàn kiểm tra liên ngành huyện sẻ tiếp tục tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc bán khẩu trang y tế tại tất cả các quầy thuốc tây và cơ sở kinh doanh khẩu trang y tế ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức đối với các quầy thuốc, chống tăng giá, trục lợi gây bức xúc trong nhân dân. Trong quá trình kiểm tra nếu có vi phạm sẻ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH