Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân giám sát công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

Chiều ngày 19/3/2021, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện do đồng chí Phạm Thành Minh - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với hai xã Phú Thành và Hòa Lạc.

Tính đến ngày 19/3/2021, 02 địa phương đã tổ chức xong Hội nghị Hiệp thương lần thứ II, theo đó xã Phú Thành giới thiệu 52 người ứng cử để bầu 26 đại biểu; xã Hòa Lạc giới thiệu 55 người ứng cử để bầu 28 đại biểu; về cơ cấu, thành phần, tỷ lệ đều đảm bảo theo quy định của Luật Bầu cử; hoàn thành việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân; đồng thời công bố đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng được bầu ở đơn vị bầu cử, cụ thể: xã Phú Thành có 4.993 cử tri chia thành 06 đơn vị bầu cử; xã Hòa Lạc có 12.397 cử tri, chia thành 09 đơn vị bầu cử... Hiện các đơn vị đang triển khai các nội dung tiếp theo của cuộc bầu cử theo đúng tiến độ kế hoạch và Luật định...

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Thành Minh - Phó Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao vai trò của cấp uỷ, chính quyền và Uỷ ban Bầu cử 02 địa phương trong việc triển khai thực hiện các nội dung bầu cử đảm bảo đúng tiến độ, đúng Luật định. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử chặt chẽ hơn trong hiệp thương khi giới thiệu người ứng cử, để đảm bảo số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị; tiếp tục bám sát kế hoạch và hướng dẫn của Luật bầu cử để đảm bảo đúng tiến độ, thời gian, kế hoạch đề ra; tăng cường tuyên truyền trong nhân dân, làm sao để công tác bầu cử thật sự là ngày hội của toàn dân.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH