Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

An Giang có 15.300 thí sinh đăng ký dự thi THPT năm 2020

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay toàn tỉnh có tổng số 15.300 thí sinh đăng ký dự thi tại 39 điểm, với 670 phòng, tăng 2 điểm so năm 2019.

Trong đó có 14.229 học sinh phổ thông; 800 học sinh giáo dục thường xuyên; số tự do 271 thí sinh. Số thí sinh hệ giáo dục thường xuyên và tự do thi chung với học sinh phổ thông tại 8 điểm thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chuẩn bị kỳ thi đúng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả kỳ thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ diễn ra trong 2 ngày (9 - 10/8/2020), gồm 4 buổi thi tương ứng 4 bài thi, trong đó 3 bài thi bắt buộc và 1 bài thi tự chọn.

 

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH