Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân: học sinh THPT phấn khởi trở lại trường sau kỳ nghỉ dịch Covid-19

Cùng với học sinh các trường THPT trong tỉnh, sáng ngày 02/3, học sinh của 5 trường THPT và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên trên điạ bàn huyện Phú Tân đã phấn khởi trở lại trường học bình thường sau thời gian dài nghỉ để phòng, chống dịch Covid -19.

Để học sinh trở lại trường đảm bảo an toàn, trước đó, các trường trường THPT và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên trên điạ bàn huyện đã huy động giáo viên thực hiện tổng vệ sinh, phun xịt khử trùng trường, lớp; trang bị máy đo thân nhiệt, xà phòng, lắp đặt thêm bệ rửa tay cho học sinh và giáo viên. Dán áp phích về phòng, chống dịch bệnh tại các góc lớp, nhằm phổ biến kiến thức cho từng học sinh. Trong ngày học đầu tiên, các trường không tổ chức tiết chào cờ tập trung học sinh dưới sân trường mà giáo viên chủ nhiệm tự tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng bệnh; giữ gìn vệ sinh tại lớp học; cập nhật lịch trình học sinh trong thời gian nghỉ học,v.v...Các trường tăng cường thông khí tại lớp học bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt. Bên cạnh đó, Ban giám hiệu nhà trường, chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch giảng dạy, củng cố kiến thức cho học sinh, nhất là học sinh lớp 12, đảm bảo học sinh học tiếp thu bài tốt hơn.

Chỉ tính trong ngày đầu trở lại trường, các điểm trường THPT trong huyện Phú Tân đã huy động được 4.356 học sinh các khối lớp THPTTrung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, đạt tỷ lệ 96,77% so với học kỳ I năm học 2019-2020. Tuy nhiên, vẫn còn một số học sinh vắng, nguyên nhân là do các em bệnh, đi xa chưa về kịp,v.v......Theo đó, ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm liên lạc với phụ huynh vận động học sinh đến trường đảm bảo sỉ số./.

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH