Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Mỹ ra mắt lực lượng dân quân mới kết nạp

Sáng ngày 26/3/2021. Ban chỉ huy Quân sự thị trấn Phú Mỹ tổ chức Lễ ra mắt lực lượng dân quân mới kết nạp năm 2021.

            Đợt này, UBND thị trấn Phú Mỹ đã trao Quyết định kết nạp 18 chiến sĩ dân quân mới. Các chiến sĩ mới kết nạp sẽ góp phần xây dựng lực lượng dân quân tại chổ ngày càng lớn mạnh; phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong thựcc hiện nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tiềm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường và phòng thủ dân sự. Đồng thời, là lực lượng tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Quốc phòng an ninh; tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

            Kết nạp dân quân mới là một nhiệm vụ thường xuyên, nhằm xây dựng lực lượng dân quân ngày càng lớn mạnh, góp phần xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH