Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Đại hội đảng viên Đảng bộ Công an huyện Phú Tân nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong 02 ngày 15/6 và 16/6/2020, Đảng bộ Công an huyện Phú Tân tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Dương Văn Cường - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Phú Tân.

(Đảng viên bỏ phiếu bầu cử)

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới gồm 15 đồng chí. Đồng chí đại tá Huỳnh Hữu Lộc tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Công an huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, 100% đại biểu đã thống nhất và biểu quyết thông qua nhiều chỉ tiêu quan trọng trong việc tấn công trấn áp các loại tội phạm như phấn đấu kéo giảm 05% tội phạm hình sự; tỷ lệ điều tra khám phá án hàng năm đạt trên 75%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95%/năm; bảo đảm ổn định an ninh chính trị, không để xảy ra bị động, bất ngờ; hàng năm 100% cán bộ, đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra, đồng chí Dương Văn Cường - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lãnh, chỉ đạo lực lượng Công an toàn huyện tiếp tục thực hiện tốt 06 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, ra sức xây dựng lực lượng công an vững mạnh về mọi mặt; đổi mới các mặt công tác nghiệp vụ, xây dựng và thực hiện nghiêm các quy chế hoạt động; xây dựng lực lượng công an từ huyện đến cơ sở đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; đồng thời tổ chức tốt hoạt động phối hợp giữa hai lực lượng công an, quân sự đảm bảo an ninh trât tự địa bàn, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội...

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH