Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Họp hội đồng đánh giá phân hạng, sản phẩm OCCOP huyện

Chiều ngày 18/8, Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân tổ chức họp Hội đồng đánh giá phân hạng, sản phẩm OCCOP huyện. Ông Ngô Thanh Trí – Phó chủ tịch UBND huyện Phú Tân chủ trì cuộc họp. Hội đồng đã tiến hành đánh giá 05 sản phẩm của 02 chủ thể theo quyết định số 1048 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành bộ tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Theo  đó, Công ty TNHH MTV chế biến thủy hải sản Thanh Tùng thuộc xã Phú Bình tham gia 02 sản phẩm gồm chả cá thát lát rút xương tẩm gia vị và chả cá thát lát tẩm gia vị, 02 sản phẩm này thuộc bộ tiêu chí đánh giá số 9 “ Bộ sản phẩm chế biến từ thủy hải sản”. Đối với cơ sở sản xuất dâu tằm Ngọc Thái thuộc xã Phú Hưng tham gia 03 sản phẩm rượu dâu tằm, nước cốt dâu tằm và siro Atiso đỏ, 03 sản phẩm này thuộc bộ tiêu chí số 16 “Bộ sản phẩm Đồ uống có cồn khác” và số 18 “ Bộ sản phẩm Đồ uống không có cồn khác”.

Qua xem xét đánh giá từng tiêu chí, chỉ tiêu Hội đồng đánh giá phân hạng, sản phẩm OCCOP huyện đã đánh giá phân hạng 05 sản phẩm của 02 chủ thể trên đạt 3 sao với số điểm đạt từ 50-69 điểm. trong thời gian tới, huyện Phú Tân tiếp tục hoàn thiện hồ sơ chuyển về Hội đồng tỉnh để tiếp tục xem xét đánh giá các sản phẩm OCCOP huyện./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH