Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Nông dân Phú Tân chung tay xây dựng nông thôn mới

Xác định vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Phú Tân đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân phát huy vai trò của mình, chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới. Qua đó, nhiều hội viên nông dân tích cực tham gia đóng góp tiền, ngày công lao động cùng chính quyền địa phương xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tạo diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Xã Hiệp Xương, ngày nay thay da, đổi thịt, đời sống của người dân được nâng lên. Nhiều con đường được trải nhựa, bêtông thẳng tắp. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của hội viên nông dân. Nói về cách làm trong thời gian qua, ông Phan Văn Tông - Chủ tịch Hội nông dân xã Hiệp Xương cho biết như sau: "Hội nông dân xác định Nông dân là nông cốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nên thời gian qua Hội đã tập trung tuyên truyền vận động bà con tham gia cùng chính quyền địa phương thực hiện các tiêu chí không cần vốn làm trước, còn những tiêu chí cần vốn thì mình đề nghị về trên để làm sao hỗ trợ xã thực hiện đạt và nâng chất các tiêu chí theo lộ trình thực hiện các tiêu chí nâng cao. Điển hình trong năm 2019, Hội nông dân xã đã vận động bà con nông dân làm thêm đường giao thông nội đồng, kết hợp nạo vét đối với kênh "Nhà thương" và mương chà an, qua lấy ý kiến thì bà con rất đồng tình ủng hộ."

            Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giờ đây bà con nông dân đã hiểu sâu sắc hơn về mục đích và ý nghĩa của chương trình xây dựng Nông thôn mới, qua đó có nhiều việc làm thiết thực. Tính đến nay, toàn huyện Phú Tân có hàng chục hecta đất được hội viên nông dân hiến tặng để làm các công trình phúc lợi; ngoài ra bà con nâng dân còn chung sức xây dựng tu sửa, nâng cấp trên 147 km đường giao thông nông thôn; nạo vét kênh mương thủy lợi kết hợp với giao thông nội đồng nông thôn trên 58 km, sửa chữa, xây mới trên 15 cây cầu… với tổng kinh phí trên 09 tỷ đồng.

            Hộ gia đình anh Nguyễn Bá Nhẫn - xã Hiệp Xương, là một trong những gia đình tiêu biểu trong phong trào hiến đất làm đường trong thời gian qua, Anh Nhẫn chia sẽ: "Thấy bà con đi lại khó khăn nên gia đình đã trích từ nguồn kinh phí của gia đình ra làm một con đường để giúp bà con đi lại thuận tiện, tổng kinh làm con đường khoảng 300 triệu đồng, ngoài ra, gia đình tôi còn tự nguyện tham gia đóng các nguồn quỹ do địa phương phát động."

            Với những cách làm thiết thực, các cấp Hội nông dân đã khơi dậy và phát huy tiềm năng của Hội viên nông dân, góp phần quan trọng cùng với chính quyền trong việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH