Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Thiếu oxy cá nuôi bè trên sông Cái Vừng chết hơn 26 tấn

Ngày 6/2, Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Phú Tân (An Giang) cho biết, trong 2 ngày 5-6/2/2020, tại xã Long Hòa xảy ra hiện tượng cá nuôi bè chết tại khu vực trên sông Cái Vừng của 21 hộ nuôi thuộc ấp Long Thạnh 2 và Long Hòa 1, tính đến 16 giờ ngày 6/2, tổng số cá chết hơn 26,7 tấn, gồm các loại: cá he, cá mè vinh, cá điêu hồng, cá lăng, cá thác lác (cá giống và cá thịt)…

Theo đó, các cơ quan chuyên môn huyện, Chi cục thủy sản, UBND xã đến khảo sát nắm tình hình, thu thập số liệu các hộ nuôi cá bè bị thiệt hại, tiến hành đo các thông số về chất lượng nước như: DO, NH3, PH, thu mẫu cá, thu mẫu nước và hướng dẫn các hộ nuôi một số biện pháp tăng cường Oxy cho cá, máy đạp nước.

Kết quả test nhanh tại hiện trường cho thấy, hàm lượng oxy hoà tan (DO) trong nước giảm xuống thấp (khoảng từ 0.5mg/l đến 1mg/l) tại điểm cá chết.

Nhằm hạn chế thiệt hại cho bà con nông dân nuôi cá, UBND xã và ngành chuyên môn tiến hành hướng dẫn một số biện pháp tăng cường oxy cho cá, bố trí máy đạp nước và vận động các hộ nuôi cá di dời lồng bè.

Trước đó vào ngày 10/01/2020, tại khu vực sông Cái Vừng thuộc địa phận 2 xã Phú Lâm và Long Hòa, huyện Phú Tân có hiện tượng cá nuôi trong bè, lồng, vèo chết đột ngột, với tổng số 36 bè, vèo của 9 hộ nuôi. Tổng số lượng cá chết khoảng trên 50kg, gồm cá he giống và cá mè vinh thịt.

Theo báo cáo của liên Sở Tài nguyên & Môi Trường, Sở Nông nghiệp & PTNT An Giang, qua kiểm tra, đo đạc các thông số ngoài hiện trường cho thấy: Mực nước xuống thấp, kết hợp dòng chảy yếu tạo nên hiện tượng thiếu oxy cục bộ; Lượng thức ăn dư thừa kết hợp với chất thải từ hoạt động nông nghiệp (trồng hoa) dẫn đến dư thừa chất dinh dưỡng làm tảo phát triển nhanh làm giảm oxy hòa tan trong nước.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH