Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 HĐND xã Hiệp Xương

Hội đồng nhân dân xã Hiệp Xương phối hợp với Ủy ban mặt trận tổ quốc xã vừa hoàn thành tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân xã tại 5 điểm, với 176 lượt cử tri tham dự.

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri đã phát biểu 15 ý kiến đề xuất tập trung vào những vấn đề như: tăng cường thu gom rác thải bảo vệ môi trường; việc tu sửa, làm đường cộ nội đồng; tăng cường tuần tra phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn giao thông…

Các ý kiến của cử tri được các đại biểu trả lời trực tiếp theo thẩm quyền và ghi nhận, xem xét, giải quyết theo đúng quy định./.